Webinar om utnyttelse av sårbare personer, med spesielt fokus på ukrainske flyktninger 20.04.22


20. april 2022 arrangerte RVTS Øst et webinar om utnyttelse av sårbare personer, med fokus på de ukrainske flyktningene. Her finner du opptak og presentasjoner fra webinaret.

Ukraina har i mange år vært et opprinnelses-, transitt- og destinasjonsland for menn, kvinner og barn som har blitt utnyttet til blant annet seksuelle formål og tvangsarbeid, også i Norge. Krig og flukt gir økt risiko for menneskehandel, og flere av de som nå er på flukt er ekstra sårbare for utnyttelse. Det er derfor viktig at hjelpere som kommer i kontakt med de ukrainske flyktningene som kommer til Norge har kunnskap om hva menneskehandel er, hvordan man kan avdekke utnyttelse og hvordan man kan hjelpe.

På dette seminaret hadde vi fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir, eller er i fare for å bli, utnyttet. Vi hadde denne gangen ha et spesielt fokus på ukrainske flyktninger, men webinaret er også relevant i arbeid med andre sårbare grupper.

 

Opptak av hele webinaret. Trykk på YouTube-logoen for å se opptaket i fullskjerm.

 

Vibeke Kolderup (Landinfo): Ukraina - krigen, befolkning, sårbare grupper

 

Ulla Bjørndahl og Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Hvorfor fokus på ukrainske flyktninger?

 

Animasjonsfilm om menneskehandel fra Pro Tukipiste (engelsk tale, norsk tekst)

 

Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Hva er utnyttelse og menneskehandel?

 

Ulla Bjørndahl og Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Om begrepsbruk

 

Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Sårbarhet og rekruttering

 

Leila Langdalen Sbai (ROSA): Avdekking av menneskehandel

 

Leila Langdalen Sbai (ROSA) og Ulla Bjørndahl (RVTS Øst): Samtale om avdekking

 

Ulla Bjørndahl og Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Samtale om avdekking

 

Julie Platou Kvammen (KOM - Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel, Politidirektoratet): Menneskehandel – et fagfelt med særskilte forpliktelser til samarbeid

 

Anne Kristine Iván (Bufdir): Mindreårige ofre for menneskehandel

 

Hanna Holmelin (UDI): Kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger, og forebygging og avdekking av utnyttelse

 

Bjørg Norli (Pro Sentret) og Ulla Bjørndahl (RVTS Øst): Vil alle ha hjelp? Er det alltid utnyttelse? Hva gjør vi etter avdekking?

 

Ulla Bjørndahl og Line Ruud Vollebæk (RVTS Øst): Hva gjør du når du har avdekket, når du ikke får avklart, og hvis personen ikke vil ha hjelp?

 

Last ned presentasjoner m.m.: