"Ung, kriminell og utnyttet" - nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet


12. oktober 2021 arrangerte RVTS-ene et nasjonalt nettseminar om ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv. Her finner du opptaket av seminaret som helhet og enkelte av innleggene, program og Powerpoint-presentasjoner.

Foto: Dawid Zawila/Unsplash

Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

I Norge har det hittil vært mest fokus på mindreårige migranter i forbindelse med menneskehandel, der barn og unge har blitt utnyttet til bl.a. butikk- og lommetyveri og salg av narkotika. RVTSene ønsket å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterte derfor til et nasjonalt nettseminar om temaet 12. oktober 2021.

På seminaret så vi nærmere på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og undersøkte hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

 

 

Opptak av hele seminaret 12.11.21. For å se opptaket i full skjerm, trykk på YouTube-logoen.

 

 

 

 

 

 

Fire fagfolk forteller: Hvordan blir ungdom utnyttet til kriminalitet?
Med Marie Gullestad (Barne- og familieetaten, Oslo kommune), Vebjørn Brækken (Uteseksjonen i Stavanger), Kenneth Wøhni Helberg (Troms politidistrikt) og Muhammed Elfstöm (Utekontakten i bydel Søndre Nordstrand)

 

 

 

 

Fem fagfolk forteller: Sårbare ungdommer, rekruttering og skadevirkninger 
Med Marie Gullestad (Barne- og familieetaten, Oslo kommune), Muhammed Elfstöm (Utekontakten i bydel Søndre Nordstrand), Kenneth Wøhni Helberg (Troms politidistrikt), Anette Storm-Aafoss (Eir Barnevern) og Morad Aziman (Kingwings Crew)

 

 

 

 

Fem fagfolk forteller: Vi har alle et ansvar - om forebygging, tverretatlig samarbeid og hjelpetiltak
Med Kenneth Wøhni Helberg (Troms politidistrikt), Vebjørn Brækken (Uteseksjonen i Stavanger), Marie Gullestad (Barne- og familieetaten, Oslo kommune), Morad Aziman (Kingwings Crew) og Muhammed Elfstöm (Utekontakten i bydel Søndre Nordstrand)

 

 

 

 

Iryna Pona, The Children's Society: Disrupting child criminal exploitation

 

 

 

 

Katia Wagner, journalist og forfatter: Enslige mindreårige migranter utnyttet til kriminalitet i Sverige og Norge

 

 

 

 

Rudolf Christoffersen, statsadvokat i Hordaland: Utnyttelse til kriminalitet - strafferettslig perspektiv i norsk kontekst

 

 

 

 

Lars Lyster, RVTS Øst: Et barne- og ungdomspsykologisk perspektiv på utnyttelse til kriminalitet

 

Presentasjoner:

 

 Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan denne tematikken følges opp i din region, ta kontakt med din RVTS: