Rapporter og artikler: Utnyttelse i arbeidslivet - tvangsarbeid - grov sosial dumping


Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge - en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon (2020 - Lingaas, Haugland og Skjeggestad - VID vitenskapelige høgskole)

Arbeidslivskriminalitet: Situasjonsbeskrivelse 2020 (2020 - NTAES, Nasjonalt tverretatlig anayse- og etterretningssenter)

Fair Play Bygg Oslo og omegn: Årsrapport 2019 (2020 - Arne Bernhardsen - Fair Play Bygg Oslo og omegn)

Felles årsrapport for etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet 2019 (2020 - Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten)

Menneskehandel i arbeidslivet (2019 - Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård - Fafo)

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019 - Departementene)

Coordinating Against Work-Related Crime in Norway (2019 - Synnøve Ø. Jahnsen og Lise H. Rykkja - International Public Management Review)

Shady business - Uncovering the business model of labour exploitation (2019 - Anniina Jokinen og Natalia Ollus (red.) - HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control)

Protecting migrant workers from exploitation in the EU: workers’ perspectives (2019 - FRA, European Union Agency for Fundamental Rights)

Undgå skjult tvangsarbejde - Guidelines til virksomheter og arbejdsgivere (2019 - Socialstyrelsen, Center mod menneskehandel)

Human trafficking for labour exploitation: the results of a two-phase systematic review mapping the European evidence base and synthesising key scientific research evidence (2018 - Cockbain, Bowers og Dimitrova - Journal of Experimental Criminology)

Arbetskraftsexploatering och människohandel - Erfarenheter i Sverige och goda exempel från andra länder (2017 - Länsstyrelsen Stockholm)

From forced flexibility to forced labour: The exploitation of migrant workers in Finland (2016 - Natalia Ollus - HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control)

Hyper-precarious lives: Migrants, work and forced labour in the Global North (2015 - Lewis, Dwyer, Hodkinson og Waite - Progress in Human Geography)

Menneskehandel og tvangsarbeid: En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedskriminalitet (2014 - Synnøve Økland Jahnsen - Politihøgskolen)

Guidelines to prevent abusive recruitment, exploitative employment and trafficking of migrant workers in the Baltic Sea region (2014 - Liliana Sorrentino og Anniina Jokinen - HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control)

Exploitation of migrant workers in Finland, Sweden, Estonia and Lithuania: Uncovering the links between recruitment, irregular employment practices and labour trafficking (2013 - Natalia Ollus, Anniina Jokinen og Matti Joutsen (red.) - HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control)Oppdatert 30.04.2020