Rapporter og artikler: Salg/bytte av sex - utnyttelse til seksuelle formål


Young People, Vulnerabilities and Prostitution/sex for Compensation in the Nordic Countries - A Study of Knowledge, Social Initiatives and Legal Measures (2020 - Holmstrøm (red.), Bjønness, Jensen, Seikkula, Antonsdóttir, Skilbrei, Søderholm og Grönvall - Nordic Council of Ministers)

Alltid på vakt - 30 menn forteller om sine erfaringer med å selge sex (2020 - Ulla Bjørndahl - Pro Sentret)

Prostitusjonens nye randsoner - Sugardating og webcamsex (2020 - Ida Elin Kock - Pro Sentret)

Sårbarhet og samhold hos personer som selger sex via internett - Voldsutsatthet, tillit til politi og hjelpetiltak og betydningen av erfaringsdeling med andre sexarbeidere (2019 - Alexander Sørlie og M- P. - PION, Sexarbeidernes interesseorganisasjon)

Between a rock and a hard place - The unseen category of young Roma men selling sex in Oslo and beyond (2018 - Ida Elin Kock - Pro Sentret)

Sexsalg.no - Om internett som prostitusjonsarena og personene som selger seksuelle tjenester der (2017 - Ida Elin Kock - Pro Sentret)

Vulnerable persons from Bulgaria and Romania who sell sexual services in Oslo - Experiences from Pro Sentret and other actors in Oslo (2017 - Ida Elin Kock - Pro Sentret)

Sex som kapital - Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press (2017 - Ulla Bjørndahl - Pro Sentret)

Mistanke og magefølelse - Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex (2017 - Sarah Sangesland Warpe - Pro Sentret)

Boys Don’t Cry: Improving identification and disclosure of sexual exploitation among boys and young men trafficked to the UK (2016 - Lucy Leon og Phil Raws - The Children’s Society)

Tampering with the Sex of ‘Angels’: Migrant Male Minors and Young Adults Selling Sex in the EU (2011 - Nicola Mai - Journal of Ethnic and Migration Studies)

Afrikanske drømmer på europeiske gater - Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge (2006 - Skilbrei, Tveit og Brunovskis - Fafo)

Taking Stock - A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation (2005 - Tyldum, Tveit og Brunovskis - Fafo)

A Life of One’s Own - Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation (2005 - Lise Bjerkan (red.) - Fafo)

Crossing Borders - An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings (2004 - Anette Brunovskis og Guri Tyldum - Fafo)Oppdatert 30.04.2020