Ressurser    Avdekking

Rapporter og artikler: Identifisering av mulige ofre


Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons (2012 - Anette Brunovskis og Rebecca Surtees - Fafo/NEXUS Institute)

Identifying Victims of Human Trafficking: What to Look for in a Healthcare Setting (2010 - National Human Trafficking Resource Center)

Operational indicators of trafficking in human beings (2009 - ILO, International Labour Office)

Human Trafficking Indicators (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime)

Veileder -Identifisering av mulige ofre for menneskehandel (2008 - KOM, Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) - med supplerende veiledere:

Veiviser til assistanse - for kvinner utsatt for menneskehandel (2007 - Krisesentersekretariatet)

WHO - Ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women (2003 - Cathy Zimmerman og Charlotte Watts - World Health Organization)Oppdatert 30.04.2020