Rapporter og artikler


Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge - en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon
Av Carola Lingaas, Bergit Haugland og Erik Skjeggestad, VID vitenskapelige høgskole (2020).
Temaet for denne rapporten er menn som utsettes for tvangsarbeid, deres erfaringer og juridiske situasjon. Studien handler om beboerne på Safe House Filemon sine erfaringer med tvangsarbeid, og deres vei ut av utnyttelsen. Den gir et innblikk i en arbeidshverdag de fleste av oss ikke kjenner til. 

Human trafficking: Trauma and psychotherapy. A collection of papers
ASTRA 2013. Artikkelsamling om traumer og psykisk helsehjelp for ofre for menneskehandel.

Guiding Principles on Human Rights in the Return of Trafficked Persons
OSCE 2014. Om fokus på menneskerettigheter i returarbeid med ofre for menneskehandel.