Rapporter og artikler


Her finner du et utvalg rapporter og forskningsartikler som er tilgjengelig i fulltekst på nettet, om menneskehandel, utnyttelse og relaterte emner.


Publikasjonene er inndelt i kategorier ut fra følgende hovedtemaer:

Innholdet i publikasjonene kan være overlappende, passe inn i flere kategorier, eller være vanskelig å kategorisere. Dersom du ikke finner helt det du leter etter under en kategori, anbefales det at du sjekker ut en eller flere av de andre kategoriene. Dersom du fortsatt ikke finner det, eller ønsker mer stoff om et tema, kan du kontakte oss, så skal vi prøve å hjelpe!
 Oppdatert 30.04.2020