Rapporter og artikler


Human trafficking: Trauma and psychotherapy. A collection of papers
ASTRA 2013. Artikkelsamling om traumer og psykisk helsehjelp for ofre for menneskehandel.

The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking
IOM 2007. Håndbok om oppfølging av ofre for menneskehandel.

Guiding Principles on Human Rights in the Return of Trafficked Persons
OSCE 2014. Om fokus på menneskerettigheter i returarbeid med ofre for menneskehandel.