Nettressurser


Her har vi samlet et knippe norske og internasjonale nettressurser om menneskehandel som du kan fordype deg videre i.


Politiet: Menneskehandel
Politiets nettportal om menneskehandel. Under "Slik jobber politiet for å bekjempe menneskehandel", finner du blant annet informasjon om Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), og diverse rapporter, veiledere og verktøy.

Bufdir: Mindreårige ofre for menneskehandel
Her finner du blant annet informasjon om hvordan barneverntjenesten skal gå fram dersom de mottar en bekymring om menneskehandel, identifisering og verifisering, hvilke tiltak som kan settes inn, og hvordan barnet skal følges opp videre. 

ROSA
ROSA koordinerer sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i menneskehandel, samt veileder og informerer de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte. I tillegg administrerer ROSA en nasjonal døgnåpen telefonlinje, 22 33 11 60, for hjelp og veiledning vedrørende ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel.

UDI regelverk: Menneskehandel
udiregelverk.no sin emneside om menneskehandel. Her finner du blant annet relevante rundskriv og retningslinjer for UDIs arbeid med menneskehandel.

Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (Sverige)
Det operative nettverket Nationellt metodstödsteam (NMT) ledes av Jämställdhetsmyndigheten og består av ulike instanser som arbeider mot prostitusjon og alle former for menneskehandel. På nettsiden finner du blant annet en rekke relevante publikasjoner og e-læringsprogram (sistnevnte under menypunktet "Yrkesverksamma").

Center Mod Menneskehandel (Danmark)
Center Mod Menneskehandel er organisert under den danske Socialstyrelsen, og er et tiltak etter den danske regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. På nettsiden ligger det mye informasjon om menneskehandel, blant annet flere historier fra ofre for menneskehandel, publikasjoner og filmer.

La Strada International: European Network Against Trafficking in Human Beings
La Strada International er en NGO-plattform med mange medlemsorganisasjoner fra en rekke europeiske land (foreløpig ingen norske medlemmer). På nettsidene finner du informasjon om ulike prosjekter og kampanjer, og en stor mengde rapporter/artikler om menneskehandel og relaterte temaer ("Documentation Centre").

Europol: Trafficking in Human Beings
Europol, det europeiske politisamarbeidet, sin temaside om menneskehandel. Her finner du blant annet publikasjoner og nyhetssaker om bekjempelse og straffeforfølgelse av menneskehandel.

National Human Trafficking Hotline (USA)
Den amerikanske nasjonale telefontjenesten er drevet av organisasjonen Polaris. På nettsidene finner du en rekke publikasjoner om menneskehandel (under "Resources"), og en veileder når det gjelder sikkerhet for ofre for menneskehandel (under "Safety Planning").

The Human Trafficking Knowledge Portal (UNODC)
Databaser med ulike lands lovgiving knyttet til menneskehandel, rettsavgjørelser og fagartikler.

Stop Slavery Hub (Thomson Reuters Foundation)
Stop Slavery Hub finner du nyheter, informasjon og ressurser dedikert til den globale kampen mot menneskehandel. The Hub er et samarbeidsprosjekt som vil vise frem arbeid fra forskjellige aktører i feltet, inkludert overlevere (tidligere ofre).

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
Plattformen mot människohandel samler organisasjoner og aktører innen det svenske sivilsamfunnet som møter og/eller arbeider for å hjelpe utsatte for menneskehandel og menneskehandelslignende utnyttelse.

RISE Learning Network
RISE Learning Network har som mål å fremme kunnskap om bistand og reintegrering for barn og unge som er berørt av seksuell utnyttelse. Inneholder blant annet en del fagstoff om menneskehandel og annen utnyttelse av barn.

Human Trafficking Foundation (Storbritannia)
Britisk stiftelse som samler parlamentarikere, frivillige organisasjoner, lokale myndigheter, strafferettslig sektor, akademikere og andre eksperter innen arbeid mot menneskehandel, for å dele erfaringer og bruke dette for å utforme politiske og faglige anbefalinger. På nettsiden finner du blant annet forskningsrapporter og veiledere/anbefalinger.

The Human Trafficking & Modern Slavery Expert Directory (Storbritannia)
Human Directory Trafficking & Modern Slavery Expert Directory ble opprettet for å samle verdens ledende fagpersoner som jobber med menneskehandel og moderne slaveri. Gjennom en nettbasert katalog er ambisjonen å gi en oversikt over spesialister fra hele verden, fra alle forskjellige yrker og fagområder som arbeider i denne sektoren. På nettsiden finnes også oversikt over en del fagstoff (under "E-learning & resources").

Global Modern Slavery Directory
Organisasjonen Polaris har utviklet Global Modern Slavery Directory (GMSD), et interaktivt, offentlig søkbart kart og database over organisasjoner og instanser over hele verden som jobber med moderne slaveri og menneskehandel.