Veier inn og ut av utnyttelse: Brukerhistorier


Historier om hva som førte enkeltpersoner inn i et situasjon der de ble utnyttet, og hva som gjorde at de oppsøkte eller tok i mot hjelp, gir viktig kunnskap som kan hjelpe oss å avdekke og hjelpe.