Ressurser    Bøker

Bøker om menneskehandel


Her finner du et utvalg bøker om menneskehandel: reportasjebøker og faglitteratur, både nordiske og engelskspråklige. Det er lenket til forlagenes egen informasjon om bøkene. Bøkene kan kjøpes i norske eller internasjonale nettbokhandler, eller lånes på biblioteket.

Vår tids slaveri: Om offer, forövare och samhällets roll (Dominika Borg Janson, Santérus forlag 2016)
Svensk populærvitenskapelig bok om menneskehandel, der ulike temaer knyttet til menneskehandel og utnyttelse diskuteres innenfor rammene for ulike rettsområder: strafferett, utlendingsrett, arbeidsrett og menneskerettigheter. 

Det mørke arbeidslivet: Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping (Torgny Hasås (red.), Gyldendal Arbeidsliv 2017)
Deler av den mørke delen av det norske arbeidslivet vises gjennom enkeltsaker, intervjuer, fakta og politikk.

#Slavetech: A snapshot of slavery in a digital age (Catharina Dreier og Kevin Bales, Skaperkraft/Frekk forlag 2018)
Om sammenhenger mellom sosiale medier, teknologi og menneskehandel.

Norsk slaveri: Hvordan det moderne slaveriet kom til Norge (Ellen Reiss og Nicolai Strøm-Olsen, Skaperkraft/Frekk forlag 2014)
En dokumentar-/reportasjebok om menneskehandel, utgitt av tenketanken Skaperkraft og Frekk forlag.

Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives (Mary C. Burke (red.), Routledge 2018)
Amerikansk fagbok som tar for seg blant annet historiske, sosiologiske, kjønnsmessige, politiske, strafferettslige og helsemessige perspektiver på menneskehandel.

Working with the Human Trafficking Survivor: What Counselors, Psychologists, Social Workers and Medical Professionals Need to Know (Mary C. Burke (red.), Routledge 2019)
Amerikansk fagbok som tar for seg ulike aspekter av medisinsk og psykoterapeutisk arbeid med ofre for menneskehandel.

Social Work Practice with Survivors of Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation (Andrea J. Nicholds, Tonya Edmond og Erin C. Heil (red.), Columbia University Press 2018)
Amerikansk fagbok med fokus på forebygging, avdekking og oppfølging av ofre for utnyttelse til seksuelle formål. 

Global Human Trafficking: Critical Issues and Contexts (Molly Dragiewicz (red.), Routledge 2015)
Amerikansk fagbok som presenterer empirisk forskning fra ulike land, om ulike utnyttelsesformer og ulike tilnærminger for å bekjempe menneskehandel, med et tverrfaglig og kritisk perspektiv.

The International Law of Human Trafficking (Anne T. Gallagher, Cambridge University Press 2010)
En omfattende oversikt over det internasjonale lovverket på menneskehandelsfeltet, både når det gjelder ofrenes rettigheter og myndighetenes forpliktelser.

Fantasies and Realities Fueling Child Trafficking in Europe (Olivier Peyroux, Ecpat France/Lambert Academic Publishing 2016)
Engelsk oversettelse av den franske sosiologen Olivier Peyroux sin prisbelønte bok (Prix-Caritas-Institut de France 2013) Delinquants et Victimes. La traite des enfants d’Europe de l’Est en France fra 2013. Baserer seg på mangeårig arbeid med enslige mindreårige migranter og mindreårige ofre for menneskehandel, hovedsakelig fra øst- og sørøsteuropeiske land.

Child Trafficking in the EU: Policing and Protecting Europe’s Most Vulnerable (Pete Fussey og Paddy Rawlinson, Routledge 2017)
Fokuserer på utnyttelse av barn til kriminalitet, og presenterer blant annet empirisk forskning om politiets arbeid med dette i Storbritannia og Romania. Retter fokus på hvordan vår tilnærming til kontroll og beskyttelse av mindreårige mulige ofre for menneskehandel farges av vestlige forestillinger om uskyld, skyld, barndom, og av statusen som 'verdig' offer.

Trafficked Young People: Breaking the Wall of Silence (Jenny J. Pearce, Patricia Hynes og Silvie Bovarnick, Routledge 2013)
Britisk fagbok basert på empirisk forskning. Utforsker hvordan barnevernsarbeidere identifiserer, forstår og arbeider med problemene til mindreårige og unge ofre for menneskehandel. 

Precarious Lives: Forced Labour, Exploitation and Asylum (Hanna Lewis, Peter Dwyer, Stuart Hodkinson og Louise Waite, Policy Press 2015)
Britisk fagbok basert på empirisk forskning blant flyktninger, asylsøkere og papirløse i Storbritannia. Gjennom et kritisk drøfting av begrepene prekaritet og ufrihet, og betydningen av sosio-juridisk status, undersøker forfatterne sammenhengen mellom migrasjon, tvangsarbeid og utnyttelse.

Human Trafficking: Trade for Sex, Labor and Organs (Bandana Purkayashta og Farhan Navid Yousaf, Polity Press 2019)
Denne boken tar for seg handel med sex, arbeid og organer/kroppsdeler, og viser at de ulike formene for menneskehandel inngår i en bredere kontekst preget av fattigdom, vold og begrenset tilgang til rettigheter.