Ressurser    Bøker

Bøker om menneskehandel


Her finner du et utvalg bøker om menneskehandel: reportasjebøker og faglitteratur, både norske, skandinaviske og engelskspråklige. Det er lenket til forlagenes egen informasjon om bøkene. Bøkene kan kjøpes i norske eller internasjonale nettbokhandler, eller lånes på biblioteket. Flere av bøkene finnes også som e-bøker.


Working with the Human Trafficking Survivor: What Counselors, Psychologists, Social Workers and Medical Professionals Need to Know (2019 - Mary C. Burke (red.) - Routledge)
Amerikansk fagbok som tar for seg ulike aspekter av medisinsk og psykoterapeutisk arbeid med ofre for menneskehandel.

Human Trafficking: Trade for Sex, Labor and Organs (2019 - Bandana Purkayashta og Farhan Navid Yousaf - Polity Press)
Denne boken tar for seg handel med sex, arbeid og organer/kroppsdeler, og viser at de ulike formene for menneskehandel inngår i en bredere kontekst preget av fattigdom, vold og begrenset tilgang til rettigheter. 

Ingen plats för mig (2019 - Katia Wagner - Natur & Kultur)
I denne boken følger vi Ghazi, kjent fra boken De förlorade barnen fra 2013 (se nedenfor) i syv år, fra det stille livet hos bestemor i Tunisia, via Sverige og Norge, til Syria. Den unge gutten ble utnyttet i menneskehandel i Norge, fikk avslag på asylsøknad, og ble deretter radikalisert mens han bodde i Norge, før retur til hjemlandet. 

Labour exploitation and work-based harm (2018 - Sam Scott - Policy Press)
I denne boken ser forfatteren på arbeidsutnyttelse fra et samfunnsperspektiv (social harm), og kritiserer eksisterende tilnærminger til tvangsarbeid og utnyttelse i arbeidslivet inne.

Social Work Practice with Survivors of Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation (2018 - Andrea J. Nicholds, Tonya Edmond og Erin C. Heil (red.) - Columbia University Press)
Amerikansk fagbok med fokus på forebygging, avdekking og oppfølging av ofre for utnyttelse til seksuelle formål. 

Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives (2018 - Mary C. Burke (red.) - Routledge)
Amerikansk fagbok som tar for seg blant annet historiske, sosiologiske, kjønnsmessige, politiske, strafferettslige og helsemessige perspektiver på menneskehandel.

#Slavetech: A snapshot of slavery in a digital age (2018 - Catharina Dreier og Kevin Bales - Skaperkraft/Frekk forlag)
Om sammenhenger mellom sosiale medier, teknologi og menneskehandel.

Det mørke arbeidslivet: Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping (2017 - Torgny Hasås (red.) - Gyldendal Arbeidsliv)
Deler av den mørke delen av det norske arbeidslivet vises gjennom enkeltsaker, intervjuer, fakta og politikk.

Pojkarna och de ensamma poliserna (2017 - Katia Wagner - Natur & Kultur)
Engasjerende reportasjebok om enslige mindreårige asylsøkere som bor på gata og ruser seg i Stockholm, Oslo og andre europeiske byer, og blir utnyttet til kriminalitet og seksuelle formål - og to engasjerte politimenn i Stockholm.

Child Trafficking in the EU: Policing and Protecting Europe’s Most Vulnerable (2017 - Pete Fussey og Paddy Rawlinson - Routledge)
Fokuserer på utnyttelse av barn til kriminalitet, og presenterer blant annet empirisk forskning om politiets arbeid med dette i Storbritannia og Romania. Retter fokus på hvordan vår tilnærming til kontroll og beskyttelse av mindreårige mulige ofre for menneskehandel farges av vestlige forestillinger om uskyld, skyld, barndom, og av statusen som 'verdig' offer.

Fantasies and Realities Fueling Child Trafficking in Europe (2016 - Olivier Peyroux - Ecpat France/Lambert Academic Publishing)
Engelsk oversettelse av den franske sosiologen Olivier Peyroux sin prisbelønte bok (Prix-Caritas-Institut de France 2013) Delinquants et Victimes. La traite des enfants d’Europe de l’Est en France fra 2013. Baserer seg på mangeårig arbeid med enslige mindreårige migranter og mindreårige ofre for menneskehandel, hovedsakelig fra øst- og sørøsteuropeiske land.

Vår tids slaveri: Om offer, forövare och samhällets roll (2016 - Dominika Borg Janson - Santérus forlag)
Svensk populærvitenskapelig bok om menneskehandel, der ulike temaer knyttet til menneskehandel og utnyttelse diskuteres innenfor rammene for ulike rettsområder: strafferett, utlendingsrett, arbeidsrett og menneskerettigheter. 

Precarious Lives: Forced Labour, Exploitation and Asylum (2015 - Hanna Lewis, Peter Dwyer, Stuart Hodkinson og Louise Waite, Policy Press)
Britisk fagbok basert på empirisk forskning blant flyktninger, asylsøkere og papirløse i Storbritannia. Gjennom et kritisk drøfting av begrepene prekaritet og ufrihet, og betydningen av sosio-juridisk status, undersøker forfatterne sammenhengen mellom migrasjon, tvangsarbeid og utnyttelse.

Global Human Trafficking: Critical Issues and Contexts (2015 - Molly Dragiewicz (red.) - Routledge)
Amerikansk fagbok som presenterer empirisk forskning fra ulike land, om ulike utnyttelsesformer og ulike tilnærminger for å bekjempe menneskehandel, med et tverrfaglig og kritisk perspektiv.

Norsk slaveri: Hvordan det moderne slaveriet kom til Norge (2014 - Ellen Reiss og Nicolai Strøm-Olsen - Skaperkraft/Frekk forlag)
En dokumentar-/reportasjebok om menneskehandel, utgitt av tenketanken Skaperkraft og Frekk forlag.

Organer til salgs - En reportasje fra organhandelens uhyggelige verden (2014 - Susanne Lundin - Font forlag)
Moderne transplantasjonsteknologi har gjort menneskekroppen til en handelsvare. Den svenske etnologen Susanne Lundin har i mange år studert den internasjonale organhandelens uhyggelige og lukkede verden. I denne reportasjeboken tar hun leseren med inn i en verden befolket av fortvilede vestlige pasienter som vil gjøre hva som helst for å skaffe seg for eksempel en ny nyre, fattige landarbeidere i Moldova som utnyttes og lures til å «selge» en del av kroppen sin, kyniske mellommenn i Sør-Afrika, profitthungrige kirurger i Filippinene og handlingslammede påtalemyndigheter i Israel. 

De förlorade barnen (2013 - Jens Mikkelsen og Katia Wagner - Natur & Kultur)
Reportasjebok om enslige mindreårige asylsøkere og flyninger som forsvinner fra asylmottak i Sverige, og fryktes utnyttet. Vi får lese om flere enkeltskjebner, blant annet to unge gutter som ble utnyttet i Oslo til henholdsvis salv av illegale rusmidler og seksuelle formål. 

Trafficked Young People: Breaking the Wall of Silence (2013 - Jenny J. Pearce, Patricia Hynes og Silvie Bovarnick - Routledge)
Britisk fagbok basert på empirisk forskning. Utforsker hvordan barnevernsarbeidere identifiserer, forstår og arbeider med problemene til mindreårige og unge ofre for menneskehandel. 

The International Law of Human Trafficking (2010 - Anne T. Gallagher - Cambridge University Press)
En omfattende oversikt over det internasjonale lovverket på menneskehandelsfeltet, både når det gjelder ofrenes rettigheter og myndighetenes forpliktelser.

 Oppdatert 30.04.2020