Ressurser

Lenker og ressurser


Ønsker du mer kunnskap om menneskehandel?


Her finner du nettportaler, filmer og litteratur om ulike aspekter av menneskehandel og andre relaterte temaer.