Ressurser

Lenker og ressurser


Ønsker du mer kunnskap om menneskehandel?


Her finner du nettportaler, filmer og litteratur om ulike aspekter av menneskehandel og andre relaterte temaer.

OBS! Sidene er under arbeid - det jobbes med å fylle opp ressursbanken!