Utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål


Utnyttelse til prostitusjon er en utbredt og velkjent form for menneskehandel, og er trolig den utnyttelsesformen som enklest avdekkes. Utnyttelse til seksuelle formål omfatter også andre typer overgrep, som kan være vanskeligere å oppdage.


Personer som utnyttes i prostitusjon eller til andre seksuelle formål kan være menn, kvinner eller transpersoner, i alle aldre og av alle nasjonaliteter. Prostitusjonen kan foregå på gata, innendørs i leiligheter, massasjeinstitutter o.l., og den kan være annonsert på internett.

Utnyttelse til andre seksuelle formål omfatter blant annet det å bestille og betale for direkteoverføring av seksuelle overgrep via internett, eller ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytte en person til å yte seksuelle tjenester til en selv eller andre. Det finnes eksempler på at personer har blitt «lånt bort» til andre av en person som har utnyttet vedkommende, altså uten betaling/vederlag.

Utnyttelse til seksuelle formål forekommer også sammen med andre utnyttelsesformer, det vil si at personer som utnyttet i arbeid, kriminalitet, i private hjem o.l., samtidig kan utnyttes seksuelt.

I flere saker vedrørende utnyttelse til seksuelle formål som er avdekket i Norge har ofrene blitt utnyttet av ektefelle/samboer. 


Mange av de som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel utnyttet til prostitusjon, har vært i kontakt med oppsøkende tjenester eller andre tiltak som jobber opp mot prostitusjonsmiljøene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at helse- og sosialarbeidere som jobber i tjenester som ikke arbeider spesifikt inn mot personer involvert i salg av seksuelle tjenester, også kommer i kontakt med personer i prostitusjon. De kan bl.a. ta kontakt med helsevesenet og andre deler av hjelpeapparatet grunnet årsaker som ikke er direkte knyttet til deres prostitusjonserfaringer.

Mange av de som har blitt utnyttet til prostitusjon i Norge, har vært utenlandske kvinner fra bl.a. Nigeria, Bulgaria, Romania, Albania og Litauen - altså såkalt internasjonal menneskehandel. Det er også fellende dommer for utnyttelse til prostitusjon og andre seksuelle forhold der ofrene har vært norske kvinner, sårbare grunnet psykisk uhelse og/eller rusavhengighet. I flere tilfeller har det vært samboer/ektefelle som sto for utnyttelsen. I mange land er utnyttelse av egne statsborgere til prostitusjon/seksuelle formål (domestic sex trafficking) svært utbredt, både blant mindreårige og sårbare voksne. Det kan være mørketall når det gjelder dette i Norge.

Les mer: