Utnyttelse til kriminelle handlinger


Sårbare barn og voksne utnyttes til ulike former for kriminalitet, blant annet vinningskriminalitet og narkotikasmugling- og salg.


Personer kan utnyttes til alle former for kriminalitet. Vinnings- og narkotikakriminalitet er mest utbredt.

I norske menneskehandelssaker der ofrene har blitt utnyttet til kriminalitet, har ofrene stort sett vært utenlandske borgere. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at også norske statsborgere kan være sårbare for slik utnyttelse. Det gjelder f.eks. rusavhengige og mindreårige/unge "gjengangere" innen narkotika- og vinningskriminalitet.


Narkotikakriminalitet:
I de etablerte rusmiljøene i de største byene i Norge vil man kunne møte enkelte asylsøkere, papirløse migranter og tilreisende fattige EU/EØS-migranter som selger hasj, piller eller andre illegale rusmidler. Mange av disse befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og er dermed sårbare for utnyttelse. Spesielt mindreårige gutter fra nordafrikanske land har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel, utnyttet til narkotikasalg. Personer kan også bli utnyttet til narkotikasmugling og kurérvirksomhet, og til produksjon av narkotika - for eksempel til cannabisdyrking i private bygninger. Sårbare ungdommer og rusavhengige kan også utnyttes til narkotikakriminalitet.

Vinningskriminalitet:
Mindreårige og voksne involvert i vinningskriminalitet, for eksempel lommetyverier, butikktyverier og innbrudd i boliger, kan også være utnyttet i menneskehandel. Det har også forekommet at personer i en sårbar situasjon har blitt tvunget til å stjele kobber eller diesel fra bygningsplasser.

Økonomisk kriminalitet:
I noen tilfeller har ofre for menneskehandel blitt utsatt for identitetstyveri av bakpersonene, og det har blitt utført svindel/bedrageri/økonomisk kriminalitet og/eller trygdesvindel i deres navn, uten at de har hatt kjennskap til eller medvirket til dette. 

Se opptak av "Ung, kriminell og utnyttet" - nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet 12. oktober 2021

Les mer: