Utnyttelse i private hjem


Utnyttelse som skjer i private hjem, kan være spesielt utfordrende å avdekke.


Barn og voksne utnyttes i private hjem til husarbeid, pleie og omsorg for barn, eldre eller funksjonshemmede o.l.

Personene kan ha kommet til Norge gjennom familieinnvandring eller tvangsekteskap, gjennom au pair-ordningen, de kan være mindreårige eller voksne asylsøkere som bor privat fremfor på asylmottak, eller de kan være uten lovlig opphold i Norge. Norske statsborgere kan også utnyttes på denne måten.

De som blir utnyttet til arbeid/tjenester i private hjem er også svært sårbare for seksuell utnyttelse og vold i nære relasjoner.


Personer som er i en slik situasjon vil ofte ha begrenset bevegelsesfrihet og liten mulighet til sosial kontakt. Det kan oppstå bekymring knyttet til vold i nære relasjoner og/eller negativ sosial kontroll. Dette kan være virkemidler som brukes for å skjule ulike former for utnyttelse innen husets fire vegger. For eksempel kan en person bli brukt som "husslave" for ektefelle/samboer eller svigerfamilie, som må stå for husarbeid, matlaging, barnepass og/eller stell av pleietrengende. 


Les mer: