Mange former for utnyttelse


Menneskehandel forekommer på flere ulike arenaer: i det offentlige rom, på arbeidsplasser, i private hjem og via internett.

I straffeloven § 257 presiseres det hvilke utnyttelsesformål som omfattes av menneskehandelsbegrepet (les mer ved å trykke på lenkene til de ulike utnyttelsesformene): 

Utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser:
Kan blant annet omfatte utnyttelse til gate- og innendørsprostitusjon, seksuelle ytelser til bakperson/andre, fremstilling av seksuelle overgrep (for eksempel ved direktestrømming av overgrep mot barn), pornografi og stripping. Utnyttelse til seksuelle formål kan også forekomme i kombinasjon med andre utnyttelsesformer, for eksempel arbeid/tjenester.
Utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål

Utnyttelse til arbeid eller tjenester:
Tvangsarbeid/utnyttelse til arbeid forekommer i en rekke bransjer, på det formelle og uformelle arbeidsmarkedet, og i private hjem. Utnyttelse til tjenester omfatter blant annet tigging og kriminalitet.
Utnyttelse til arbeid
Utnyttelse til tigging
Utnyttelse til kriminalitet
Utnyttelse i private hjem

Krigstjeneste:
Omfatter blant annet rekruttering og bruk av barnesoldater, og kan også innebære annen rekruttering til væpnede styrker - for eksempel "fremmedkrigere".
Utnyttelse til krigstjeneste

Fjerning av organer:
Omfatter fjerning av en persons organ, ofte en nyre, ved bruk av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller ved å forlede en person til å samtykke til dette.
Organhandel

Utnyttelse av barn:
Barn kan utnyttes til samme formål som voksne. Noen utnyttelsesformer er imidlertid unike for, eller mer utbredt blant, mindreårige ofre.
Salg og utnyttelse av barn og ungdom

 

Les mer: