Rekruttering, makt og kontroll


Tvang, trusler, manipulering og forledelse er noen av midlene som blir brukt for å rekruttere ofre for menneskehandel. En rekke makt- og kontrollmidler tas så i bruk for å gjennomføre utnyttelsen og forhindre ofrene fra å søke hjelp.

Ofre for menneskehandel blir rekruttert ved hjelp av enten tvang, forledelse eller misbruk av sårbare situasjon.

Rekrutteringen kan skje i offerets hjemland, i transitt, eller etter ankomst til Norge. Norske statsborgere kan også utnyttes i menneskehandel.

Når ofrene er rekruttert, er det er vidt spekter av metoder som tas i bruk for å ta eller beholde kontroll over dem - inkludert fysisk, psykisk og seksualisert vold, samt isolasjon og manipulering.

 

Makt- og kontrollmidler i menneskehandel
 

Rekruttering

Ofrene blir rekruttert på ulike måter. Det finnes eksempler på at ofre for menneskehandel blir bortført, holdt i fangenskap, voldtatt og utsatt for vold, og utnyttet i tvangsprostitusjon eller tvangsarbeid1. Den vanligste måten sårbare personer havner i en utnyttelsessituasjon på, er imidlertid at de blir manipulert og forledet2. De kan også være i en så sårbar og vanskelig situasjon i utgangspunktet, at utnyttelsen oppleves som en forbedring - f.eks. ved ekstrem fattigdom eller grove overgrep hjemme. De kan derfor gå inn i situasjonen med mer eller mindre åpne øyne, fordi de ikke opplever at de har noen andre/bedre muligheter.

En vanlig fremgangsmåte er at offeret blir forespeilet en jobb med gode lønns- og arbeidsbetingelser i destinasjonslandet, ofte via bekjente som henvender seg til vedkommende selv eller personens familie, eller via rekrutteringsfirmaer eller annonsering på internett eller andre steder. Etter ankomst kan det vise seg at man i stedet blir tvunget til for eksempel prostitusjon, eller at arbeidsoppgaver og -vilkår er langt dårligere enn forespeilet. Reisedokumenter kan konfiskeres, og man kan bli pålagt å tilbakebetale kostnader knyttet til reise, dokumenter, kost og losji som er langt høyere enn offeret var klar over på forhånd. Det kan også forekomme trusler mot familien i hjemlandet, eller trusler om at politi og utlendingsmyndigheter vil kontaktes slik at offeret risikerer deportasjon. Ofrene kan også bli rekruttert ved hjelp av den såkalte «loverboy-metoden», det vil si at de tror de innleder et romantisk forhold til en person, som senere utnytter de eller selger/overlater de til andre som står for selve utnyttelsen.

Nigerianske kvinner utnyttet i prostitusjon kan i forbindelse med rekrutteringen ha inngått avtaler som har blitt beseglet av juju-ritualer (knyttet til afrikansk tradisjonell religion)3. Kvinner som er bundet av slike ritualer, kan f.eks. tro fullt og fast på at de selv eller familiemedlemmer vil kunne falle død eller bli rammet av sykdom eller ulykker dersom kvinnen bryter avtalen. I slike tilfeller blir det særlig vanskelig for kvinnene å bryte ut av situasjonen de er i.

Ofrene kan altså bli rekruttert ved hjelp av enten tvang, forledelse eller misbruk av sårbare situasjon, og rekrutteringen kan skje i offerets hjemland, i transitt, eller etter ankomst til destinasjonslandet. I tillegg kan man fanget i en utnyttende situasjon gjennom de arbeidsvilkårene man blir tilbudt og kanskje er avhengig av. ILO (International Labour Organization) har utarbeidet et sett med indikatorer som viser kjennetegn ved de ulike rekrutteringsstrategiene4.


Makt- og kontrollmidler under utnyttelsen

Når ofrene er rekruttert, er det er vidt spekter av metoder som tas i bruk for å ta eller beholde kontroll over dem. Se figuren øverst på siden som viser ulike makt- og kontrollmidler som kan tas i bruk i menneskehandelssituasjoner5. Modellen kan åpnes eller lastes ned som pdf-fil her.

I følge Brunovskis og Tyldum6 kan situasjonen til kvinner utnyttet i prostitusjon falle inn under fire kategorier.  Inndelingen kan antakeligvis være overførbar for andre utnyttelsesformer, for eksempel utnyttelse til arbeid.

  • Bruk av vold og fysiske barrierer: ofrene er mer eller mindre innestengt bak låste dører, og/eller kontrolleres ved bruk av vold
  • «Fanget bak åpne dører»: kontroll utøves ved hjelp av manipulasjon, at ofrene ikke vet hvordan de kan unnslippe situasjonen, og/eller fordi de for eksempel frykter familien skal få vite om prostitusjon
  • Internalisert eller selvpåført kontroll: offeret aksepterer andres kontroll eller at de må tilbakebetale gjeld, ved at grensene for hva en er villig til å gjøre gradvis utviskes, eller ved at de utviklet romantiske følelser/relasjoner til den som står bak utnyttelsen
  • Noen kan også bli værende i en utnyttelsessituasjon fordi de håper de vil tjene penger på sikt, f.eks. etter at gjelden er tilbakebetalt.

Les mer:Fotnoter/kilder:

1 Europol (2016): Situation Report – Trafficking in human beings in the EU
2 Brunovskis og Tyldum (2004): Crossing Borders – An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings. Fafo.
3 Skilbrei, Tveit og Brunovski (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Oslo: Fafo,
Rasmussen (2011): Menneskehandel og juju. Socialstyrelsen/Center Mod menneskehandel
4 ILO (2009): Operational indicators of trafficking in human beings
5 Basert på Human Trafficking Power & Control Wheel (Polaris Project 2010), som bygger på Deluth-modellens Power and Control Wheel (Domestic Abuse Intervention Project), tilgjengelig på www.thedeluthmodel.org
6 Brunovskis og Tyldum (2004): Crossing Borders – An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings. Fafo.