Salg og utnyttelse av barn og ungdom


Barn og ungdom blir utnyttet til mange ulike formål. Utnyttelsen kan skje på de samme arenaene som voksne utnyttes på, og ved bruk av de samme rekrutteringsstrategiene og maktmidlene som blir benyttet ovenfor voksne ofre. Noen utnyttelsesformer er imidlertid unike for, eller mer utbredt blant, mindreårige ofre. Mindreårige er generelt også lettere å manipulere og kontrollere enn voksne, blant annet grunnet deres behov for omsorg og beskyttelse.

Seksuell utnyttelse
Barn blir utnyttet til prostitusjon og til andre seksuelle formål. Utnyttelsen kan skje på samme arenaer der voksne utnyttes, og med samme bakpersoner. Utnyttelsen kan også være atskilt fra ordinære prostitusjonsarenaer, og skje enten via bakpersonens nettverk, via annonsering på internett, eller via livestrømming på internett. Bilder og filmer fra overgrep kan selges eller byttes mot andre overgrepsbilder. I flere land, blant annet USA og Storbritannia, er såkalt "domestic child sex trafficking" svært utbredt. Det er avdekket store nettverk som har rekruttert sårbare ungdommer for grov seksuell utnyttelse og tvangsprostitusjon i nærmiljø og/eller i andre byer/distrikter. Det er flere norske fellende dommer for utnyttelse av mindreårige til prostitusjon og andre seksuelle formål, der utnyttelsen har skjedd både i Norge og i utlandet (med norske gjerningspersoner), mens flere saker har blitt henlagt1.

Utnyttelse til kriminalitet
Mindreårige utnyttes til ulike former for kriminalitet, ofte gatebasert narkotika- og vinningskriminalitet. I Norge har det blitt avdekket at barn har blitt brukt til lommetyverier, butikktyverier, narkotikasalg og narkotikasmugling2. I flere europeiske land, inkludert Norge, har det vært mye fokus på mindreårige nordafrikanske gutter, som er på drift i Europa og i en del tilfeller har blitt utnyttet til narkotikasalg og vinningskriminalitet. I Storbritannia har det vært mye fokus på vietnamesiske barn (og voksne) utnyttet i cannabisplantasjer3, ofte innesperret under helseskadelige forhold. I Storbritannia har det også blitt avdekket at kriminelle gjenger har rekruttert og utnyttet hundrevis av sårbare britiske ungdommer til kurérvirksomhet og narkotikasalg4.

Tigging
Internasjonalt er tigging en relativt utbredt utnyttelsesform når det gjelder barn. Det kan da være snakk om organiserte nettverk som rekrutterer f.eks. gatebarn, funksjonshemmede barn eller barn som bor på barnehjem, og som inndriver hele eller store deler av det barna tjener. I Norge er det også avdekket flere tilfeller av barn som har blitt brukt til tigging, gatemusikantvirksomhet, eller innsamling til fiktive hjelpeorganisasjoner. Det har i de fleste tilfellene vært barnas familie (foreldre eller andre familiemedlemmer) som sto bak utnyttelsen5. I noen tilfeller anser ikke barnet selv at det blir utnyttet, men fremholder at de selv ønsker å bidra til familiens økonomi ved å delta i tiggingen6

Husarbeid / barnepass
I flere deler av verden er det relativt utbredt med tjenere som bor i husholdningen. Ofte kan det dreie seg om mindreårige som har blitt sendt til familie, kjente eller ukjente for å tjene penger for familien, og/eller fordi foreldrene har blitt forespeilet at barnet skal få gå på skole og dermed forbedre sine fremtidsutsikter. Såkalt "domestic servitude" er en svært utbredt utnyttelsesform internasjonalt7. Det er også avdekket tilfeller av at barn er utnyttet i private hjem i Norge8, men det er trolig mørketall når det gjelder denne utnyttelsesformen. 

Barnearbeid
Mange barn over store deler av verden er nødt til å arbeide for å overleve, eller for å bidra til familiens økonomi. En del av arbeidet barn er involvert i, har preg av rent slavearbeid - f.eks. i mineralgruver, sjokoladeplantasjer, innen bomullsplukking og fiskeri. I Norge har vi strenge regler når det gjelder barns adgang til arbeidslivet. Det er likevel avdekket tilfeller der mindreårige har blitt utnyttet til arbeid i Norge, blant annet i restaurant-/gatekjøkkenbransjen9

Stønads-/trygdesvindel ("benefit fraud")
I Norge og de fleste vestlige land har man ulike velferdsordninger for barnefamilier. I noen tilfeller kan dette utnyttes, ved at identiteten til barn brukes for at bakpersoner kan profittere økonomisk på barnetrygd og lignende støtteordninger. Det har blitt avdekket flere saker av slik systematisk utnyttelse, blant annet i Storbritannia10. Disse barna blir som regel også utnyttet til andre formål, f.eks. tigging, kriminalitet eller husarbeid11

Salg av barn / illegal adopsjon
Enkeltpersoner og mer organiserte nettverk som er involvert i salg av babyer/illegal adopsjon er avdekket i mange land, blant annet Danmark12, Bulgaria13, Nigeria14 og India15. I noen tilfeller står barnas foreldre selv bak, eller deltar frivillig. I andre tilfeller blir mødre/foreldre tvunget eller forledet til å selge barna sine, eller utsatt for tvunget surrogatisvangerskap16. Det er også avdekket såkalte "babyfabrikker"14, der gravide kvinner blir tilbudt et opphold eller holdt innesperret til barna er født og er klare for adopsjon. Barn kan også bortføres fra sine familer, selges og adopteres bort til andre land, f.eks. Norge17. Adoptivforeldrene kan være klar over situasjonen, men blir oftest forledet til å tro at adopsjonsprosessen går lovlig for seg. Det produseres også falske dødsattester på foreldre og falske id-papirer på barn, som senere blir adoptert gjennom lovlige kanaler - et fenomen som kalles "paper orphaning" eller "child laundering"18.

Barnehjemsturisme
Frivillighetsturisme ("voluntourism") er en økende trend, som går ut på at personer fra rike, vestlige land (som regel) betaler for å jobbe frivillig i en periode i fattige land, gjerne i kombinasjon med "vanlig" turisme, studier eller arbeidspraksis. Dette har skapt et stort marked, blant annet for barnehjem for foreldreløse barn. Antall barnehjem har økt betraktelig i f.eks. Sørøst-Asia siden 1990-tallet19. Flere foreldre blir forledet eller tvunget til å overlate barna sine på barnehjem, og i en del tilfeller klassifiseres barna feilaktig som foreldreløse ved hjelp av falske papirer ("paper orphaning", se avsnittet over). Blant de omtrent 8 million barna som bor på barnehjem på verdensbasis, anslås det at mellom 80 og 90 % har minst én levende forelder20. Det er dokumentert at flere barnehjem bruker barna til å samle inn penger ved å tvinge dem til å utføre show for, eller samhandle og leke med, potensielle givere for å oppmuntre til flere donasjoner. Barn blir også bevisst holdt i en dårlig helsetilstand for samme formål. Det har forekommet tilfeller av bordellvirksomhet og tvangs-/barnearbeid knyttet til flere barnehjem, samt illegal adopsjon. Barna er også generelt sårbare for seksuell utnyttelse av frivillige og besøkende. 

Barneekteskap
Fattigdom, krig og flukt bidrar til at enkelte foreldre velger å gifte bort sine mindreårige døtre til voksne menn, i håp om å sikre de beskyttelse og en bedre fremtid21. Barneekteskap gjennomføres også i håp om å bevare familiens ære etter voldtekt og/eller graviditet22. Barneekteskap innebærer brudd på barns rettigheter, voldtekt/seksuell omgang med mindreårige (ofte under seksuell lavalder), og kan også være tvangsekteskap og menneskehandel. Hjelpeapparatet i Norge kan komme i kontakt med barn som er utsatt for barneekteskap som har kommet til Norge som asylsøkere/flyktninger23, gjennom familieinnvandring24, eller som har vært utnyttet til tigging/kriminalitet eller til seksuelle formål i Norge25. Ei jente som har status som fornærmet i en av Norges største menneskehandelssaker hadde blitt solgt som brud for 10.000 euro som 11-åring, og deretter solgt to ganger til for samme formål før hun fylte 13 år. 

Barnesoldater
Tusenvis av barn utnyttes som soldater i væpnede konflikter rundt om i verden26. Barnesoldatene brukes både i regjeringsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper. De kan kjempe i frontlinjen, delta i selvmordsoppdrag, og fungere som spioner, budbringere eller på utkikksposter. De kan også bli tvunget til seksuelt slaveri, og/eller matlaging/husarbeid for voksne medsoldater og befal. Mange blir bortført eller rekruttert med makt, mens andre slutter seg til av desperasjon, da de på grunn av krig eller fattigdom anser at væpnede grupper tilbyr den beste sjansen til å overleve.


Les mer:Fotnoter/kilder:

Dagbladet: Gloria (16): Solgte sex utenfor Oslo City og Hannah (14): - Voldtatt av menneskesmuglere (lest 11.06.19)
Dagbladet: Adam (16): Solgte hasj og sov på gataAndrei (15): Solgte dop mens foreldrene så på og Louisa (14) og Christina (17): Var på raid Europa rundt (lest 11.06.19), Bergensavisen 20.03.15: Prisen for et barn (lest 11.06.19), Dagbladet Pluss 26.07.14: Youssef (16): «Jeg ble gitt bort til en kriminell da jeg var fem år» (lest 11.06.19),
The Guardian 23.05.15: 3,000 children enslaved in Britain after being trafficked from Vietnam (lest 11.06.19)
Independent 14.07.17: Gangs recruiting children as young as 12 as Class A drug dealers (lest 11.06.19)
Bergensavisen 20.03.15: Prisen for et barn (lest 11.06.19)
6 Dagbladet: Amalia (16): - Gravid og tigget sammen med mamma i Bogstadveien (lest 11.06.19)
7 Aftenposten 09.12.14: Millioner av barn jobber som hushjelp (lest 24.05.19)
8 Dagbladet: Linda (16): Jobbet gratis som vaskehjelp og barnevakt (lest 11.06.19)
9 Dagbladet 10.07.16: Hvem var sushigutten? (lest 11.06.19)
10 Child Exploitation and Online Protection Centre - CEOP (2012): The Trafficking of Children for Benefit Fraud (lest 11.06.19)
11 The Guardian 17.05.11: Suspected member of child trafficking gang jailed for £800,000 benefits fraud (lest 11.06.19),
BBC News 16.10.13: Eccles couple guilty of trafficking servant girl (lest 11.06.19)
12 NRK 01.12.17: DR: Barnløst par i Danmark kjøpte nyfødt polsk gutt for 5500 kroner (lest 22.05.19)
13 Novinite 08.08.14: Bulgaria's DANS Employees Bust Baby Trafficking Ring (lest 22.05.19)
14 NRK 02.06.11: Fant «babyfabrikk» i Nigeria (lest 22.05.19)
15 The Guardian 17.07.18: All Mother Teresa homes inspected amid baby-selling scandal (lest 22.05.19)
16 Hindustan Times 25.02.15: Trafficked tribal girls forced to conceive, deliver babies for sale (lest 22.05.19)
17 VG 14.01.23: Jenta som ble stjålet (lest 18.01.23)
18 van Doore, K. (2016): Paper Orphans: Exploring Child Trafficking for the Purpose of Orphanages. International Journal of Children's 
   Rights 24: 378-407
19 Lyneham, S. og Facchini, L. (2019): Benevolent harm: Orphanages, voluntourism and child sexual exploitation in South-East Asia. Trends & issues in crime and criminal justice No. 574, March 2019. Canberra: Australian Institute of Criminology (lest 23.05.19)
20 U.S. Department of State (2018): Trafficking in Persons Report 2018 (lest 23.05.19)
21 NRK 06.02.16: Når døtrene blir butikk (lest 24.05.19)
22 Bufdir: Fakta om barneekteskap (lest 24.05.19)
23 NRK 06.02.16: 11-årig asylsøker var gift da hun kom til Norge (lest 24.05.19)
24 NRK 22.04.19: UDI ble lurt trill rundt: Slik kom hun som barnebrud til Norge (lest 24.05.19)
25 Bergensavisen 20.03.15: Prisen for et barn (lest 11.06.19)
26 Human Rights Watch: Child Soldiers (lest 11.06.19),
UNODC (2018): Global Report onTrafficking in Persons − in the context of armed conflict (lest 11.06.19)