Informasjon til flyktninger og andre migranter


For å redusere sårbarhet og forebygge utnyttelse, er det viktig at flyktninger og andre migranter har tilgang til nødvendig informasjon på et språk de forstår. Det er også viktig at de vet hvor de kan henvende seg dersom de trenger hjelp. Her har vi samlet diverse informasjon som er viktig og nyttig. på flere språk. Noe kan også lastes ned og deles ut.

Utnyttelse og menneskehandel


Opplever du vold, tvang eller press? Informasjon fra UDI, politiet, Helsedirektoratet og Bufdir


Små brosjyrer fra ROSA: