Palermoprotokollen


FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn - det første globale, juridisk bindende dokumentet som omhandler menneskehandel - ble signert i Palermo på Sicilia (Italia) i år 2000, og ble ratifisert av Norge i 2003. Den såkalte Palermoprotokollen er et tillegg til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.

 

Palermoprotokollen, artikkel 3

I denne protokoll menes med:

a. «handel med mennesker»: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller å motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer,

b. samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnyttingen nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

c. rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av et barn med sikte på utnytting skal anses som «handel med mennesker» selv om ingen av midlene nevnt i bokstav a) i denne artikkel er brukt,

d. «barn»: person under atten år.Fotnoter/kilder:

FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn