Kan det ligge mer under overflaten?


Det kan være slik at situasjoner kan starte med en bekymring om vold i nære relasjoner eller negativ sosial kontrollEtter nærmere undersøkelser vekkes mistanken om at det kan være noe mer: kontrollen én person utøver ovenfor et familiemedlem eller andre kan i realiteten bli brukt for å skjule ulike former for utnyttelse. Det samme gjelder ved salg/bytte av seksuelle tjenester og kriminalitet. En person kan tilsynelatende frivillig begå kriminelle handlinger eller selge/bytte seksuelle tjenester på grunn av et ønske om tjene penger, få innpass i miljøer, rusavhengighet eller såkalte atferdsproblemer. Det er i slike situasjoner viktig å avklare hvilke relasjoner personen inngår i, og om han eller hun blir presset eller utnyttet.

Gråsoner - kan det ligge mer under overflaten?

Det er også slik at situasjoner utvikler seg over tid. Saker som i utgangspunktet dreier seg om vold i nære relasjoner eller negativ sosial kontroll kan over tid eskalere og utvikle seg til situasjoner der offeret i tillegg utnyttes til for eksempel seksuelle formål eller arbeid/tjenester. Situasjoner der en person frivillig gikk inn i et arbeidsforhold, begynte å begå kriminelle handlinger eller selge/bytte seksuelle tjenester frivillig, kan endre seg. Selv om situasjonen på ett tidspunkt har blitt vurdert som å ikke innebære straffbar utnyttelse, kan situasjonen senere ha utviklet seg til å innebære menneskehandel.

Les mer:


Mer om negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner: