Gråsoner og glidende overganger


Noen ganger kan det være uklart om saken kan klassifiseres som menneskehandel, en annen form for straffbar utnyttelse, eller om situasjonen rett og slett er et (uønsket, men ikke straffbart) resultat av en vanskelig livssituasjon.

Det vil ofte ikke være mulig å vite med sikkerhet i en tidlig fase om en sak til sist skal klassifiseres som menneskehandel, annet straffbart forhold, eller om den i det hele tatt vil føre til påtale i en straffesak. Noen ganger blir dette først klart etter omfattende etterforskning. Det er derfor viktig å gå videre også med saker man er usikker på. 


Er du i tvil? Da bør du sørge for at personen får tilbud om kontakt med bistandsadvokat og/eller en annen instans som har kompetanse på å avklare situasjonen og følge opp vedkommende videre. 


Det kan være slik at situasjoner kan starte som et tilfelle med vold i nære relasjoner eller negativ sosial kontroll. Etter nærmere undersøkelser vekkes mistanken om at det kan være noe mer: kontrollen én person utøver ovenfor et familiemedlem eller andre kan i realiteten bli brukt for å skjule ulike former for utnyttelse.  


Fra frie valg til slaveri

 

Les mer: