Hva er menneskehandel?


Menneskehandel innebærer at mennesker gjennom bruk av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon blir tvunget, utnyttet eller forledet til ulike former for arbeid/tjenester, prostitusjon, andre seksuelle formål, kriminalitet, tigging, krigstjeneste eller organhøsting.


De som utsettes for menneskehandel vil ikke alltid se seg selv som ofre eller oppfatte at de er i situasjonen ufrivillig. For noen oppleves utnyttelsessituasjonen som det beste alternativet de har. Ofte har de havnet i situasjonen på grunn av fattigdom, vanskelige familieforhold og et ønske om å bedre sin livssituasjon via migrasjon. Det er imidlertid ikke noe krav om forflytning over landegrenser for at utnyttelsen kan klassifiseres som menneskehandel. Norske statsborgere kan også være ofre.

Følgende animasjonsfilm fra den finske hjelpeorganisasjonen Pro-tukipiste, oppsummerer hva menneskehandel er: 

 

 

Les mer: