Rett til arbeid - personer som har fått innvilget refleksjonsperiode


Innvilget refleksjonsperiode gir rett til å arbeide i Norge, og man kan derfor inngå en arbeidskontrakt med en eventuell arbeidsgiver.

Enkelte kommuner tilbyr norskopplæring til personer som er i refleksjonsperiode. Personer som bor i krisesenter i regi av ROSA-prosjektet kan få dekket sine utgifter til norskopplæring dersom kommunen de bor i ikke tilbyr dette gratis.

Man kan også søke NAV om arbeidsrettede tiltak. NAV har mulighet til å innvilge dette etter en individuell vurdering. Arbeidsrettede tiltak kan f.eks. bestå i jobbsøkerkurs eller ulike yrkesopplæringskurs.

Gjennom ROSA og andre hjelpetiltak for ofre for menneskehandel tilbys også aktuelle aktiviteter som organisert trening, kurs, arbeidspraksis og nettverksgrupper med fokus på sosial mestring.