Arbeid


Har utenlandske statsborgere som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel lov til å arbeide i Norge? Har de rett til arbeidsmarkedstiltak? Svaret på disse spørsmålene avhenger av deres oppholdsstatus.

Personer fra land utenfor EU/EØS trenger en oppholdstillatelse for å ha lov til å arbeide i Norge. Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse kan få bøter eller fengselsstraff.

Det at personer uten lovlig opphold ikke har lov til å arbeide i Norge, gjør de svært sårbare for utnyttelse, blant annet på det svarte arbeidsmarkedet.

Personer med innvilget refleksjonsperiode eller andre typer oppholdstillatelser, har lov til å jobbe i Norge.

Les mer om hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene: