Psykiske helseproblemer hos ofre for menneskehandel


Psykiske helseproblemer som depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er utbredt blant ofre for menneskehandel, uavhengig av utnyttelsesform.

Ofre for menneskehandel viser i stor grad symptomer på angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mens symptomene på angst og depresjon for mange avtar over tid, er det mindre sannsynlighet for bedring av PTSD uten behandling.

Se oversikt over psykiske helseindikatorer

Faktorer som påvirker risiko for utvikling av psykiske helseproblemer, varighet og alvorlighetsgrad:

  • mer enn én psykisk lidelse
  • utnyttelse til seksuelle formål (kan bl.a. skyldes utbredt bruk av vold, og frykt for HIV og andre seksuelt overførbare infeksjoner)
  • langvarig utnyttelse
  • trusler, grov vold, dårlige boforhold, lange arbeidsdager og dårlig/ubetalt lønn
  • opplevelse av manglende bevegelsesfrihet
  • fysisk og seksuell vold før menneskehandelssituasjonen (f.eks. i barndommen)
  • udekkede behov og manglende sosial støtte etter at utnyttelsen har opphørt


En del ofre for menneskehandel kvier seg for å søke psykisk helsehjelp grunnet blant annet skam knyttet til selve utnyttelsen, eller kulturelle stigma knyttet til psykiske problemer. Det er derfor viktig at behandlingen er kulturelt tilpasset.

Personer som lider kan uttrykke og forstå symptomer på forskjellig vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen om problemer og opplevelser, muligheter til å få hjelp og forventninger til hjelpen som tilbys.

Kulturformuleringsintervjuet (KFI) er en metode som er utviklet for å utforske betydningen av problemer/utfordringer fra individet sitt perspektiv, knyttet til bl.a. årsaker, identitet, mestring, støtte m.m. 


Terapeuter med erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger, med kunnskap om traumer, kultursensitivitet og migrasjon, har et godt utgangspunkt for å arbeide med ofre for menneskehandel. Det er også viktig med en forståelse av den spesielle trusselsituasjonen ofre for menneskehandel kan være i, også etter at utnyttelsen har opphørt.

Les mer:Fotnoter/kilder:

Katona, C. m. fl. (2015): Addressing Mental Health Needs in Survivors of Modern Slavery. A Critical Review and Research Agenda. London: Helen Bamber Foundation