Helserisiko i ulike faser av menneskehandelsprosessen


Menneskehandel er en prosess, snarere enn en enkeltstående hendelse.

Menneskehandelsprosessen begynner allerede før avreise/ved rekruttering (i hjemland eller landet vedkommende bor i), etterfulgt av reise-/transittfasen og destinasjons-/utnyttelsesfasen. Når personen unnslipper utnyttelsen, blir som regel vedkommende ivaretatt av et hjelpetiltak under visse rammer, eller blir pågrepet, internert og eventuelt deportert (dersom vedkommende ikke har lovlig opphold, og ikke ble identifisert som offer for menneskehandel). Denne fasen kan også omfatte strafferettsprosessen mot bakpersonene. Deretter går de inn i integrasjonsfase (hvis de blir værende i destinasjonslandet) eller reintegrasjonsfase (hvis de blir returnerer til hjemlandet, frivillig eller ved tvang). Hvert stadium i denne syklusen utgjør risiko for individets helse, samt muligheter for helsepersonell og andre til å gripe inn med informasjon og hjelp.
 

Helserisiko i de ulike fasene i menneskehandelsprosessen1:

 1. Før avreise/rekruttering
  • personlig bakgrunn, erfaring med vold og overgrep
  • kvalitet og tilgang på helsetjenester i hjemlandet, kunnskap om helse
  • epidemiologiske og sosioøkonomiske forhold i hjemlandet (f.eks. fattigdom)
    
 2. Reise- og transittfasen
  • riskofylte og krevende reiseforhold
  • vold, seksuelle overgrep, trusler
  • det "innledende" traumet
  • påført gjeld, ble kjøpt og solgt
  • konfiskering av id- og reisedokumenter
  • manglende informasjon og tilgang til hjelpetiltak
    
 3. Destinasjons-/utnyttelsesfasen: Risiko, vold og overgrep som påvirker
  • fysisk helse
  • seksuell helse
  • psykisk helse
  • arbeidshelse (miljø og sikkerhet)
  • rusbruk og -misbruk
  • isolasjon og eksklusjon
  • økonomi
  • tilgang til helseinformasjon og helsetjenester
    
 4. Avdekkingsfasen (identifisering, evt. refleksjonsperiode, evt. straffesak mot bakpersoner, evt. internering og deportasjon)
  • manglende fokus på helse hos politi og påtalemyndighet og/eller utlendingsmyndigheter
  • manglende offisielle helserelaterte prosedyrer
  • lite fokus på traumesensitiv tilnærming
  • represalier fra bakpersoner på grunn av kontakt med myndighetene
  • angst og retraumatisering knyttet til kontakt med hjelpeapparat/myndigetene, vitnemål og/eller rettssak
  • manglende fokus på sikkerhet ved retur-/deportasjonsprosedyrer, inhumane forhold ved internering/deportasjon
  • angst og traumer knyttet til deportasjon
    
 5. Integrasjons, retraffikerings- eller reintegrasjonsfasen
  • ​individuelle sikkerhetstrusler
  • risiko knyttet til det å være flyktning eller returnert (frivillig/tvang)
  • praktiske, juridiske, sosiale, økonomiske, kulturelle og språkmessige barrierer for tilgang til helsetjenester
  • akutte og langsiktige psykiske helsemessige konsekvenser
  • retraffikering (ny utnyttelse)


Les mer:Fotnoter/kilder:

Zimmerman, C. m. fl. (2003):  The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine