Fysiske helsesymptomer hos ofre for menneskehandel


Ofre for menneskehandel har ofte mange fysiske helsesymptomer. Fysisk smerte og ubehag kan skyldes biologiske, psykologiske eller psykosomatiske forhold (ikke-psykiatriske symptomer forårsaket av psykologiske reaksjoner).

De vanligste og alvorligste symptomene over tid er hodepine, utmattelse (fatigue), svimmelhetsanfall, ryggsmerter, magesmerter og hukommelsesproblemer.

Se oversikt over fysiske helseindikatorer.

Fysiske symptomene kan skyldes skader etter fysisk og/eller seksuell vold, arbeidsulykker eller tunge/helsefarlige arbeidsforhold, langvarig eksponering for dårlig hygiene og/eller smittefarlige boforhold, smittsomme sykdommer, langtidsvirkninger av manglende tilgang til helsetjenester, eller de kan være forårsaket eller forverret av stress. Det er viktig at symptomer som fremstår som stressrelatert ikke feiltolkes og antas å ha bare en psykologisk årsak - de kan også skyldes f.eks. skader etter vold. For eksempel skyldes hodepine ofte stress,  men kan også være forårsaket av skader i hode eller nakke. Tretthet/utmattelse (fatigue) vekttap og manglende appetitt er ofte assosiert med depresjon og stress. Hos ofre for menneskehandel kan det også skyldes eller bli forsterket av lange arbeidsdager, tunge arbeidsoppgaver/aktiviteter, dårlige boforhold m.m.

Ofre for menneskehandel trenger helsehjelp som ikke bare behandler deres akutte medisinske behov (f.eks. infeksjoner, skader, akutt amerte, uønsket svangerskap), men som også raskt møter deres grunnleggende behov for trygghet, hvile og god ernæring. Dette vil fremme tilfriskning fra symptomer som utmattelse (fatigue), appetittmangel og mange stressrelaterte symptomer. For eksempel vil langvarige søvnproblemer ikke bare påvirke konsentrasjonevne og evne til å tenke klart, men også svekke kroppens immunforsvar og evne til å tåle smerte.

Det anbefales at det gjennomføres en grundig og helhetlig helseundersøkelse. Mer detaljert informasjon om hva det er spesielt viktig å fokusere på når pasienten er et mulig offer for menneskehandel finner du i IOMs håndbok Caring for trafficked persons: Guidance for health providers  (se Action Sheet 4, side 57). 

Caring for trafficked persons. Guidance for health providers (IOM 2009)

Les mer:Fotnoter/kilder:

Oram, S. m.fl. (2016): Human Trafficking and Health: Survey of Male and Female Survivors in England. American Journal of Public Health, 2016 June; 106(6): 1073–1078. doi: 10.2105/AJPH.2016.303095

Zimmerman, C. m.fl. (2006): Stolen Smiles: A summary report on the physical and psychological helath consequences of women and adolescents trafficked in Europe

Zimmerman, C. m. fl. (2003):  The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine