Helseproblemer hos ofre for menneskehandel


Ofre for menneskehandel har ofte store og sammensatte helseproblemer.

Hvilke helseproblemer den enkelte har, avhenger blant annet av hvor vedkommende er fra (helserisiko og tilgang til helsetjenester i hjemlandet), den enkeltes erfaringer med vold og overgrep før og under menneskehandelssituasjonen, og tilgang til støtte og tilrettelagt hjelp i etterkant.

De vanligste symptomene på helseproblemer hos ofre for menneskehandel er1

  • hodepine
  • utmattelse/tretthet (fatigue)
  • magesmerter
  • ryggsmerter
  • svimmelhetsanfall
  • hukommelsesproblemer

Mange utvikler kroniske medisinske tilstander.

Det er utbredt med symptomer på depresjon, angstlidelser og posttraumatisk stressyndrom (PTSD). En del har selvmordstanker, og/eller risikofylt bruk av rusmidler.

Psykisk helse påvirkes negativt av voldserfaringer før og under utnyttelsen, og av liten sosial støtte og udekkede behov i perioden etterpå.

Se oversikt over helseindikatorer på menneskehandel her.


Les mer: Fotnoter/kilder:

1 Oram, S. m.fl. (2016): Human Trafficking and Health: Survey of Male and Female Survivors in England. American Journal of Public Health, 2016 June; 106(6): 1073–1078. doi: 10.2105/AJPH.2016.303095