Helsehjelp til ofre for menneskehandel


Personer som har vært utsatt for menneskehandel har ofte sammensatte helseproblemer og et stort behov for helsetjenester, både akutt og over tid.

Ofre for menneskehandel trenger helsehjelp som ikke bare behandler deres akutte medisinske behov (f.eks. infeksjoner, skader, akutt amerte, uønsket svangerskap), men som også raskt møter deres grunnleggende behov for trygghet, hvile og god ernæring. Dette vil fremme tilfriskning fra symptomer som utmattelse (fatigue), appetittmangel og mange stressrelaterte symptomer. For eksempel vil langvarige søvnproblemer ikke bare påvirke konsentrasjonevne og evne til å tenke klart, men også svekke kroppens immunforsvar og evne til å tåle smerte.

Pasienten selv vil ofte fokusere på en eller flere spesifikke symptomer i det kliniske møtet, og helsepersonell skal selvsagt imøtekomme dette og iverksette nødvendig behandling eller symptomlindring. Det anbefales at det - om mulig og pasienten samtykker til det - gjennomføres en grundig og helhetlig helseundersøkelse, da det er stor sannsynlighet for samtidige lidelser (komorbiditet). Mer detaljert informasjon om hva det er spesielt viktig å fokusere på når pasienten er et mulig offer for menneskehandel finner du i IOMs håndbok Caring for trafficked persons: Guidance for health providers  (se Action Sheet 4, side 57). 


I håndboka refereres det også til noen grunnleggende prinsipper for helsehjelp til ofre for menneskehandel. Det presiseres også at at det er svært viktig med en traumesensitiv tilnærming i møtet mellom helsetjenesten og ofre for menneskehandel.

De fleste ofre for menneskehandel og annen utnyttelse vil også ha behov traumebehandling.

Les mer: