Tegn på utnyttelse til prostitusjon eller til andre seksuelle formål


Mulige tegn på at en person blir utnyttet til prostitusjon eller seksuelle formål1

 • får ikke beholde noe, eller kun deler av det hun eller han tjener på salg av seksuelle tjenester
 • har gjeld som betjenes ved salg av seksuelle tjenester
 • kan ikke slutte i prostitusjon når han eller hun vil
 • har liten eller ingen mulighet til å velge hvilke og hvor mange kunder hun eller han vil betjene
 • har liten eller ingen mulighet til å avslå forespørsler om ubeskyttet og/eller voldelig sex
 • har lite eller feil informasjon rundt regelverk for prostitusjon i Norge
 • annonserer på nettsteder eller i blader på feilfritt norsk, men behersker ikke selv språket
 • bor sammen med andre som er i prostitusjon, betaler høy husleie, står ikke selv som leietaker
 • er avbildet i blader, filmer eller på internett for pornografisk formål mot egen viten eller vilje
 • får ikke være alene med helsepersonell, vil ikke ta imot eller nektes medisinsk hjelp
 • forteller ulike historier om sin situasjon, veien inn i prostitusjon og reisen til Norge
 • blir fulgt til og fra avtaler med hjelpeapparatet
 • bor, reiser og selger tjenester i gruppe med flere
 • får hyppige telefonoppringninger og sms når han eller hun er i kontakt med hjelpeapparatet  
Se også: Utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål

Indikatorlisten ovenfor må ses i sammenheng med personens helhetlige livssituasjon, og spesielle "røde flagg" i kontakten. Eksempler på dette kan være at personen:

 • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales


Se også følgende oversikter over tegn/indikatorer på utnyttelse:Fotnoter/kilder:

KOM (2008): Menneskehandel – utnyttelse i prostitusjon eller andre seksuelle formål