Tegn på utnyttelse til kriminalitet


Personer som er utsatt for kriminalitet kan1

 • ha fysiske skader som virker å være påført av andre
 • være barn som oppholder seg i store grupper med jevnaldrende, eller er i følge med voksne som ikke kan dokumentere et akseptabelt omsorgsforhold
 • selge narkotika, tyvegods eller andre ulovlige varer
 • begå lommetyverier, butikknaskeri eller annen vinningskriminalitet
 • bli utsatt for eller truet med straff dersom de ikke stjeler/selger nok
 • leve som gjengmedlemmer, med voksne som ikke er i slekt med dem
 • leve og reise i større grupper over større avstander
 • ha en historikk der de er registrert i forbindelse med vinningskriminalitet i flere byer/land
 • være registrert i flere land med ulike identiteter
 • være registrert av barnevernmyndigheter i flere byer/land


Se også: Utnyttelse til kriminalitet

Indikatorlisten ovenfor må ses i sammenheng med personens helhetlige livssituasjon, og spesielle "røde flagg" i kontakten. Eksempler på dette kan være at personen:

 • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales


Se også følgende oversikter over tegn/indikatorer på utnyttelse:

 Fotnoter/kilder:

KOM (2008): Menneskehandel – Utnyttelse i tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging