Tegn på utnyttelse i private hjem


Personer som er utsatt for utnytting i private hjem kan1

 • bo med en familie
 • spise atskilt fra familien
 • ha tilgang til lite eller dårlig mat
 • mangle privat oppholdsrom
 • sove under uverdige forhold
 • sjelden eller aldri kunne forlate huset
 • ha begrenset eller ingen mulighet til normal sosial omgang      


Se også: Utnyttelse i private hjem

Indikatorlisten ovenfor må ses i sammenheng med personens helhetlige livssituasjon, og spesielle "røde flagg" i kontakten. Eksempler på dette kan være at personen:

 • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales


Se også følgende oversikter over tegn/indikatorer på utnyttelse:Fotnoter/kilder:

KOM (2008): Menneskehandel – Utnyttelse i tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging