Psykiske helseindikatorer


Denne oversikten er ment å hjelpe helsepersonell til å vurdere om pasientens tilstand kan være et resultat av menneskehandelsrelaterte traumer, og bør vurderes i sammenheng med pasientens helhetlige livssituasjon.

Psykiske helseindikatorer

 • Depresjon

 • Selvmordstanker

 • Selvskading

 • Angst

 • Posttraumatisk stresslidelse

 • Mareritt

 • Flashbacks

 • Manglende følelsesmessig respons

 • Følelser av skam eller skyld

 • Hyper-årvåkenhet

 • Fiendtlighet

 • Tilknytningsforstyrrelser
  • mangel på eller vanskeligheter med å engasjere seg i sosiale interaksjoner
  • tegn på tilbaketrekning, frykt, tristhet eller irritabilitet
    
 • Depersonalisering eller derealisasjon
  • å føle seg som en ekstern observatør av seg selv, som om man ser på seg selv i en film
  • følelsesmessig eller fysisk følelsesløshet
  • føler seg fremmedgjort fra eller ukjent med sine omgivelser
  • forvrengninger i oppfatningen av tid
 • Dissosiative lidelser
  • minnetap
  • en følelse av å være løsrevet fra seg selv
  • manglende følelse av selvidentitet eller bytte mellom alternative identiteter
  • mennesker og ting oppfattes som forvrengte eller uvirkelige


Sosiale eller utviklingsmessige indikatorer
 

 • Økt risikoatferd, f.eks. å rømme hjemmefra/fra institusjon eller tidlig seksuell debut (gjelder mindreårige)

 • Traumetilknytning (trauma bonding) med bakperson eller andre ofre (f.eks. Stockholm syndrom)

 • Vanskeligheter med å etablere eller opprettholde sunne relasjoner

 • Forsinket fysisk eller kognitiv utvikling

 • Mangelfulle sosiale ferdigheter


Indikatorlisten er ikke uttømmende, og kan også skyldes andre forhold enn menneskehandel. Ofre for menneskehandel kan vise en eller flere av disse indikatorene, ingen av disse indikatorene, eller helseindikatorer som ikke er på listen. 

Se også:Kilde:

National Human Trafficking Resource Center (2010): Identifying Victims of Human Trafficking: What to Look for in a Healthcare Setting