Indikatorer på organhandel


Regelverket knyttet til organtransplantasjoner er strengt. Likevel er det et stort marked for illegal organhandel. Årsaken er en stor etterspørsel etter blant annet nyrer.

Det skilles mellom organhandel, som er ulovlig i seg selv, og menneskehandel der offeret har blitt utnyttet til organuttak. 

Organhandel1:

 • Ulovlig uttak av organer
  • ​fjerning uten frivillig, informert og uttrykkelig samtykke eller, i tilfelle avdød donor, uten at uttak er tillatt etter nasjonal lovgivning
  • donor eller tredjemann har blitt tilbudt eller har mottatt økonomisk vinning eller tilsvarende fordel som motytelse for uttak av organer (omfatter ikke erstatning for inntektstap og andre berettigede kostnader, eller erstatning i tilfelle skade)
 • Bruk av ulovlig fjernede organer
 • Ulovlig forsøk på verving, ulovlig rekruttering samt tilbud eller anmodning om utilbørlige fordeler
 • Klargjøring, preservering, lagring, transport, overføring, mottak, innførsel og utførsel av organer uttatt på ulovlig vis 
 • Medvirkning og forsøk på ovennevnte
   

Utnyttelse til organhandel2:

 • Bruk av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd for å tvinge, utnytte eller forlede en person til å samtykke i fjerning av et organ


Ulovlig uttak av organer fra levende donorer kan foregå på flere måter:

 • Ofrene kan bli tvunget eller forledet/lurt til å gi fra seg friske organer.
 • De kan også samtykke til å selge et organ, men deretter ikke få betalt, eller bli betalt langt mindre enn de var forespeilet.
 • De får ofte ingen eller mangelfull informasjon om risiko og langsiktige helsekonsekvenser.
 • Ofrene kan også få fjernet et organ uten å ha samtykket til det, i forbindelse med andre medisinske inngrep.
 • Det kan også være menneskehandel når personen har samtykket til fjerningen av organet og fått avtalt sum, dersom vedkommende har vært i en sårbar situasjon som er blitt utnyttet. 


Internasjonalt er det 100 registrerte tilfeller av menneskehandel knyttet til organhandel i perioden 2014-20173, men sannsynligvis er det er store mørketall. Ingen norske tilfeller er registrert. Norske myndigheter har heller ingen dokumentert kunnskap om nordmenn som har reist til utlandet for å få ulovlig tilgang til organer (såkalt organturisme), om ofre for menneskehandel i Norge har blitt utsatt for organhandel på reisen hit, eller om flyktninger og migranter som har blitt smuglet til Norge som har betalt for reisen med organer4.

Selv om det ikke er noen kjente tilfeller av utnyttelse til organhandel i Norge, er det et internasjonalt fenomen at personer får utført organtransplantasjon på ulovlig vis på utenlandsreise. Flyktninger og migranter kan også ha blitt tvunget eller presset til å fjerne organer under reisen til Europa, eller de kan ha samtykket til salg av organer på grunn av fattigdom. Helsepersonell bør derfor være oppmerksomme, da organhandel ofte medfører store helsemessige konsekvenser for de involverte. 

Helsepersonell i vestlige land har opplevd at det har foregått illegale organtransplantasjoner på sykehus der de har jobbet, uten at de har hatt kjennskap til det. I filmen "Mistanke om menneskehandel"5, rettet mot helsepersonell, forteller en kirurg fra Østerrike hvordan han i ettertid oppdaget at han hadde vært en ufrivillig aktør i organhandel. Når en person hadde stilt opp som nyredonor til sin (påståtte) fetter, ble alle vanlige undersøkelser gjennomført, og transplantasjonen ble gjennomført ved sykehuset i Wien. Da donoren flere år senere ble pågrepet for småkriminalitet, kom det frem at han hadde blitt utnyttet. Kirurgen forteller at donor og mottaker hadde "spilt skuespill" under sykehusets undersøkelser. 

I en UNODC-rapport om utnyttelse til organhandel6 er det vedlagt en rekke verktøy for å avdekke eventuell utnyttelse, både under samtale med potensiell donor og potensiell mottaker. 

Flere organer er aktuelle for transplantasjon, men nyrer er mest etterspurt og enklest å ta ut fra levende donorer.

Mulige komplikasjoner hos levende organdonorer7:

 • Smerter
 • Infeksjon på snittstedet
 • Arrbrokk
 • Lungebetennelse 
 • Blodpropp
 • Blodtap
 • Potensielt behov for blodoverføring
 • Bivirkninger etter medisinering
 • Bukveggsbrokk
 • Dødsfall

Mulige langsiktige komplikasjoner hos levende organdonorer:

 • Nyrer:
  • Økt blodtrykk
  • Nyresvikt
 • Lever:
  • Gallelekkasje
  • Tarmslyng
  • Innsnevring av tarmkanalen
  • Blokkering eller innsnevring av portalvenen
  • Lungeemboli
  • Abdominal blødning
  • Betennelse i bukspyttkjertelen
  • Tarmsår
  • Nyresvikt
  • Sprukket tarm
  • Væske i lungene

Andre mulige bivirkninger: Psykologiske symptomer, mindre overskudd/krefter, blir fortere slitne


Les mer: Fotnoter/kilder:

1 Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer og Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)
2 Lov om straff (straffeloven) § 257. Menneskehandel
3 UNODC (2018): Global Report on Trafficking in Persons 2018
4 Kripos (2017): Menneskehandel i Norge – Kriminelle aktører. Et situasjonsbilde basert på politiets kilder
5 Center mod menneskehandel (2011): Mistanke om menneskehandel (nevnte klipp starter 20:07)
6 UNODC (2015): Assesment Toolkit - Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal
7 United Network for Organ Sharing: Risks (lest 15.07.19) og Oslo universitetssykehus: Levende giver av nyre (lest 15.07.19)