Fysiske helseindikatorer


Denne oversikten er ment å hjelpe helsepersonell til å vurdere om pasientens tilstand kan være et resultat av menneskehandelsrelaterte traumer, og bør vurderes i sammenheng med pasientens helhetlige livssituasjon.

Fysiske helseindikatorer

 • Tegn på fysisk misbruk eller (uforklarte) skader
  • blåmerker
  • brannsår
  • kutt eller sår
  • skader etter stump vold
  • benbrudd
  • skade på tenner
  • tegn på tortur
    
 • Nevrologiske tilstander
  • traumatisk hjerneskade
  • hodepine eller migrene
  • uforklarlig minnetap
  • svimmelhet av ukjent årsak
  • søvnløshet
  • konsentrasjonsvansker
    
 • Reproduktive problemer
  • seksuelt overførte infeksjoner
  • urogenitale problemer
  • gjentatte uønskede graviditeter
  • tvunget eller presset til abort
  • genitale skader
  • seksuell dysfunksjon
  • etterlatt fremmedlegeme i vagina eller anus
    
 • Rusmisbruk
   
 • Kardiovaskulære / respiratoriske tilstander som ser ut til å være forårsaket eller forverret av stress, for eksempel:
  • hjerterytmeforstyrrelser
  • høyt blodtrykk
  • akutt respiratorisk nød
    
 • Gastrointestinale tilstander som synes å være forårsaket eller forverret av stress, for eksempel:
  • forstoppelse
  • irritabel tarm-syndrom
    
 • Kostholdsrelaterte symptomer
  • alvorlig vekttap
  • underernæring
  • manglende matlyst
    
 • Andre helseproblemer
  • effekter av langvarig eksponering for ekstrem temperaturer
  • effekter av langvarig eksponering for kjemikalier i industri eller landbruk
  • somatiske plager


Indikatorlisten er ikke uttømmende, og kan også skyldes andre forhold enn menneskehandel. Ofre for menneskehandel kan vise en eller flere av disse indikatorene, ingen av disse indikatorene, eller helseindikatorer som ikke er på listen. 

Se også:Kilde:

National Human Trafficking Resource Center (2010): Identifying Victims of Human Trafficking: What to Look for in a Healthcare Setting