Spesifikke indikatorer for helsepersonell


Ansatte i helsevesenet vil ofte være de eneste som treffer ofre mens de fortsatt er i en utnyttelsessituasjon. Det gir en unik mulighet til å identifisere ofre og tilby informasjom om rettigheter, beskyttelse og bistand.

I tillegg til de generelle indikatorene for menneskehandel, er det visse «røde flagg» som kan være særlig relevant i en helsetjenestekontekst. Dette gjelder når pasienten

  • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie
  • er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden eller sykdommen
  • ledsages av en person som ikke lar pasienten snakke for seg selv, nekter å la pasienten være alene med helsepersonell, og/eller som tolker for dem
  • viser tegn på å være i kontrollerende/dominerende relasjoner (overdreven trang til å glede/føye et familiemedlem, romantisk partner eller arbeidsgiver)
  • har fryktsom eller nervøs oppførsel, eller unngår øyekontakt
  • motsetter seg hjelp eller har en fiendtlig oppførsel
  • ikke kan oppgi sin adresse
  • ikke har kjennskap til hvor hen er, nåværende dato eller klokkeslett
  • ikke er i besittelse av sine egne identifikasjonsdokumenter
  • ikke har kontroll over sine egne penger


Indikatorlistene nedenfor er ikke uttømmende, og kan også skyldes andre forhold enn menneskehandel. Ofre for menneskehandel kan vise en eller flere av disse indikatorene, ingen av disse indikatorene, eller helseindikatorer som ikke er på listen.

 Fotnoter/kilder:

National Human Trafficking Resource Center (2010): Identifying Victims of Human Trafficking: What to Look for in a Healthcare Setting