Tegn på at barn er utnyttet i menneskehandel


Barn som er utnyttet i menneskehandel kan1

 • være engasjert i arbeid eller tjenester som ikke er egnet for barn
 • reise uten følge av foreldre/foresatte
 • reise i gruppe med mennesker som ikke er i slekt eller er i fjern slekt
 • være utstyrt med mobiltelefon, sim-kort eller telefonnumre som han eller hun er instruert til å ringe ved kontakt med myndighetene
 • ha penger, mobiltelefoner, smykker, lommebøker eller andre verdigjenstander på seg som han eller hun ikke kan gjøre rede for
 • ha en «fikser» – en voksenperson som aldri er langt unna, som arrangerer barnets virksomhet og som kan stille opp på kort varsel
 • fremstå som å være i en relasjon med en voksen, men der relasjonen ikke kan dokumenteres, eller ikke representerer akseptabelt omsorgsforhold
 • fortelle sin historie med åpenbare feil eller usannheter, eller at historien virker konstruert og innlært
 • oppgi å være voksen, men det er stor avstand mellom oppgitt alder og barnets fremtoning og atferd
 • ha en oppførsel som avviker fra normal oppførsel for barn i samme alder
 • virke underernært, trett, utmattet, eller bekrefter dette på spørsmål
 • virke stresset/redd/urolig, fysisk/verbalt utagerende eller apatisk/unnvikende/taus
 • ikke ha noen venner på egen alder utenom arbeid/tjeneste
 • ikke delta i normal skolegang
 • ha ingen eller liten mulighet til lek og fritidsaktiviteter
 • bo under uverdige forhold
 • spise atskilt fra andre medlemmer av «familien» eller bofellesskapet
 • være registrert av barnevernsmyndigheter i flere byer/land


Se også: Mindreårige mulige ofre for menneskehandel

Indikatorlisten ovenfor må ses i sammenheng med barnets helhetlige livssituasjon, og spesielle "røde flagg" i kontakten. Eksempler på dette kan være at barnet:

 • ledsages av en annen, som ikke lar barnet være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar barnet snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales

 

Husk meldeplikt til barnevernet!


Se også følgende oversikter over tegn/indikatorer på utnyttelse:Fotnoter/kilder:

1 KOM (2008): Menneskehandel – Utnyttelse av barn