Tegn på utnyttelse til arbeid/tjenester


Personer som er utsatt for tvangsarbeid og tvangstjenester kan1

 • leve under uverdige forhold
  • bo i grupper på samme sted som de arbeider, og sjelden eller aldri forlate disse stedene/gruppene
  • ha tilgang til lite eller dårlig mat
  • være avhengig av arbeidsgiver for en rekke tjenester, som transport, bolig, mat, helsetjenester osv.
  • mangle mulighet til å velge hvor han eller hun skal bo
  • ha begrenset mulighet til å bevege seg fritt
    
 • ha en arbeidsgiver som utsetter sine ansatte for
  • lav eller ingen betaling
  • manglende eller falsk arbeidskontrakt
  • ulovlig lange skift
  • lite eller ingen fritid
  • tungt eller farlig arbeid
  • farlige fysiske forhold på arbeidsplassen
  • uverdige sanitærforhold
  • manglende egnet arbeidsutstyr, for eksempel foreskrevet verneutstyr eller klær som beskytter mot kulde​
 • mangle kontroll over egen situasjon
  • mangle grunnleggende utdannelse og profesjonelle sertifikater
  • ha liten eller ingen tilgang til egen inntekt
  • mangle kontroll over eget pass og reisedokumenter
  • være utsatt for kontroll av bolig og bevegelsesfrihet
  • isolasjon
  • ikke være fri til å avvikle arbeidssituasjonen pga. gjeld, trusler og manglende midler
  • mangle nødvendige språkkunnskaper
  • mangle kunnskaper om regler for norsk arbeidsliv
  • mangle mulighet til å forlate arbeidsstedet uten arbeidsgivers tillatelse eller følge
  • være utsatt for unormal grad av overvåking og kontroll fra arbeidsgiver
  • være disiplinert av et uoffisielt system med bøter


Se også: Utnyttelse til arbeid

Indikatorlisten ovenfor må ses i sammenheng med personens helhetlige livssituasjon, og spesielle "røde flagg" i kontakten. Eksempler på dette kan være at personen:

 • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
 • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
 • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
 • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
 • er bundet av gjeld som må tilbakebetales


Se også følgende oversikter over tegn/indikatorer på utnyttelse:Fotnoter/kilder:

KOM (2008): Menneskehandel – Utnyttelse i tvangsarbeid og tvangstjenester, herunder tigging