Tegn og indikatorer på menneskehandel


Lær deg å gjenkjenne typiske kjennetegn ved utnyttelse, slik at du får nok kunnskap til å stole på egen magefølelse når noe «skurrer».

Tegn på utnyttelse kan gjenkjennes ved observasjoner, fakta, uttalelser og annen informasjon helse- og sosialarbeideren tilegner seg om en person. Hvilke tegn helse- og sosialarbeidere er i posisjon til å fange opp, avhenger blant annet av hvilken setting og arena man er i kontakt med brukeren på, og hva som er formålet med kontakten.

Oversikt over tegn/indikatorer på utnyttelse: