Avdekking

Hvordan avdekke utnyttelse?


Det kan være vanskelig å oppdage at noen utnyttes. Det kan være små tegn på at noe er galt. Stol på din egen magefølelse, og konsulter raskt noen som har mer erfaring.


Vær oppmerksom på tegn på at en person kontrolleres ved hjelp av vold, trusler, forledelse eller ved at noen utnytter personens sårbare situasjon. Mulige tegn kan være at personen:

  • ledsages av en annen, som ikke lar personen være alene med representanter for hjelpeapparatet, som ikke lar personen snakke for seg selv, og/eller som tolker for dem
  • forteller en tilsynelatende innlært eller inkonsekvent historie, oppfører seg som de er instruert av andre
  • mangler kontroll over eget pass/id-papirer
  • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
  • kjenner ikke, eller vil ikke oppgi, adressen til egen bolig eller arbeidssted
  • har ingen eller begrenset tilgang til kontakt med familie eller venner, nødvendig helsehjelp, viser mistillit til myndighetspersoner
  • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket, mottar hyppige telefonanrop eller sms i løpet av kontakten
  • har skader som kan være forårsaket av vold eller uverdige arbeidsforhold, er uvillig eller nølende med å svare på spørsmål om skaden
  • er bundet av gjeld som må tilbakebetales

Det er utarbeidet flere lister med tegn og indikatorer på utnyttelse, som kan være til hjelp for helse- og sosialarbeidere og andre som er i kontakt med personer i sårbare situasjoner. 


Helse- og sosialarbeidere kommer i kontakt med mennesker i vanskelige livssituasjoner, og er i god posisjon til å avdekke utnyttelse. Husk at du ikke trenger å være sikker, en begrunnet mistanke/bekymring er nok til at du bør handle!


Hvordan skal du gå frem hvis du er bekymret for om en person er utnyttet?