Safe House Filemon (Frelsesarmeen)


Safe House Filemon er et tilbud til menn over 18 år som er eller har vært utnyttet i tvangsarbeid. Par og familier kan benytte seg av tilbudet hvis det er praktisk mulig. Safehouse Filemon ligger i Oslo, men det tas imot henvendelser om plass fra hele landet.


Personen skal i utgangspunktet ha søkt om refleksjonsperiode, eller være motivert for å gjøre dette så snart det er mulig etter innflytting. Det er mulig med avklaringsopphold på kort varsel når det foreligger indikasjoner på mulig menneskehandel. Rusproblematikk og boevne vil bli vurdert før inntak.

Tilbudet omfatter bolig, oppfølging, arbeidspraksis, aktiviteter, sosialt nettverk og deltakelse i felles aktiviteter.

Kontaktinformasjon: Telefon 474 66 480, e-post safehouse@frelsesarmeen.no.

Mer informasjon på Frelsesarmeens nettsider.

Film om Safe House Filemon (Journalen, 2017):