ROSA


ROSAs hjelpetelefon 22 33 11 60 dekker hele Norge, hele døgnet.

ROSA kan bistå med informasjon, og henvisning til relevante tiltak for personer utnyttet i alle former for menneskehandel. Alle kan henvende seg, både utsatte personer, ansatte i hjelpeapparatet, og andre som kommer i kontakt med mulige ofre.


ROSA drifter den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel for alle utnyttelsesformer. ROSA koordinerer bistand og sikre oppholdssteder til kvinner, menn og transpersoner utnyttet i alle former for menneskehandel i samarbeid med landets krisesentre og øvrige botiltak for ofre for menneskehandel. Du kan ringe den nasjonale hjelpetelefonen hele døgnet på 22 33 11 60 hvis du har spørsmål om menneskehandel, trenger veiledning i konkrete saker eller skal henvise et mulig offer for menneskehandel til hjelpeapparatet.

ROSA (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse) ble opprettet av Krisesentersekretariatet i 2005, som et tiltak i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i senere handlingsplaner mot menneskehandel.

Les mer om ROSA