Politiet


Hvis en person er i akutt fare, ring politiets nødtelefon 112!

Ofre for menneskehandel som ønsker å anmelde gjerningspersoner, skal henvende seg til lokalt politi (tlf. 02800). Alle politidistrikter skal ha spesialiserte menneskehandelsgrupper. Bistandsadvokat kan gi råd- og veiledning i forkant av anmeldelse, og bistå offeret under eventuell etterforskning og straffesak.

Man kan også kontakte politiet for råd og veiledning. Politiet skal vurdere offerets behov for beskyttelse og sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak. Ved henvendelse om navngitt voksen person, husk samtykke fra den det gjelder! Les mer om politiets arbeid mot menneskehandel på politiets nettsider.


Kripos har et nasjonalt ansvar for analyse, og skal gi bistand til politidistriktene blant annet i menneskehandelssaker. Kripos deltar i internasjonalt arbeidet mot menneskehandel, og drifter politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel. Kripos betjener også politiets tipsmottak for menneskehandel.