Human Trafficking Support Oslo (NAV Grünerløkka)


NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo (tidligere Oslo-Piloten) har et byomfattende ansvar for voksne antatte ofre for menneskehandel i Oslo kommune, og følger opp personer som har søkt eller fått innvilget refleksjonsperiode, og deres medfølgende barn.

NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo er også et landsomfattende råd- og veiledningskontor om menneskehandel for øvrige NAV-kontorer i Norge.

Telefon: 99 47 02 79

E-post:  htso@nav.no