Rett til å bli sett (Oslo Røde Kors)


Rett til å bli sett tilbyr kartlegging og individuell oppfølging for mulige ofre for menneskehandel som ikke har et annet oppfølgingstilbud, og som bor i eller oppholder seg i Oslo og omegn. Tilbudet er rettet mot menn og kvinner over 18 år, som har blitt utnyttet i prostitusjon, arbeid eller andre tjenester.

Rett til å bli sett har videre ulike aktivitetstilbud drevet av frivillige, og samarbeider med Nordic Choice om et arbeidspraksisprogram. 

Kontaktinformasjon: Telefon 941 46 038, e-post righttobeseen@redcross.no.

Mer informasjon på Røde Kors sine nettsider.