International Organization for Migration (IOM Norge)


Gjennom sårbare grupper-prosjektet assisterer IOM sårbare migranter, inkludert mulige ofre for menneskehandel, som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. IOM kan tilby ekstra og personlig tilrettelagt støtte før, under og etter retur.

Kontaktinformasjon: Telefon 23 10 53 20

Mer informasjon om sårbare grupper-prosjektet på IOMs nettsider.
Mer informasjon om assistert retur på UDIs nettsider.