Caritas ressurssentre


Caritas ressurs- og informasjonssentre tilbyr blant annet råd, veiledning og ulike kurs til arbeidsinnvandrere og andre migranter. Gjennom sitt arbeid kommer de i kontakt med personer som arbeider under dårlige og/eller ulovlige vilkår, og som kan være utnyttet i menneskehandel.

Caritas tilbyr blant annet informasjon og veiledning, juridisk rådgivning, hjelp til jobbsøking og en rekke kurs innen norsk, data og annen kompetanseheving.

Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Drammen

Caritas driver også et nasjonalt ressurssenter for au pairer, lokalisert i Oslo.