Andre instanser


Det finnes tiltak som arbeider med mulige ofre for menneskehandel i en rekke norske byer, særlig rettet mot kvinner og menn utnyttet i prostitusjon. ROSAs nasjonale hjelpetelefon (22 33 11 60) kan gi informasjon om aktuelle tiltak der brukeren/pasienten bor eller oppholder seg. Det ligger også informasjon om noen av disse tiltakene på ROSAs nettsider.

Her finner du informasjon om noen særlig aktuelle tilbud som enten er landsomfattende, eller dekker et stort/tett befolket geografisk område og alle utnyttelsesformer:


Når det gjelder personer som ikke er utnyttet i menneskehandel, eller som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte seg av tiltakene rettet mot denne målgruppen, kan det være aktuelt å henvise til andre aktuelle tiltak som er tilgjengelig for sårbare migranter, som f.eks. prostitusjonstiltakene, nødovernattingstilbud og andre lavterskeltilbud for fattige tilreisende EØS-borgere og personer uten lovlig opphold, ulike rettshjelps- og rådgivingstjenester, helsetilbud (f.eks. Helsesenteret for papirløse).